I dag får du flyttehjelp av banken

I dag er første dagen de nye interbank-reglene hjelperdeg med å flytte til en ny bank.

Opphavsrett: Sparebankforeningen

Administrerende direktør i Sparebankforeningen Arne Hyttnes

Adm. direktør, Finansnæringens Hovedorganisasjon

Administrerende direktør Arne Skauge i Finansnæringens Hovedorganisasjon

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

Torsdag 1. mai 2008

Kvier du deg for å flytte sparepenger, dagligbanktjenester eller boliglån fordi du frykter gebyrer og egenadministrasjon, får du fra i dag – eller i praksis i morgen, 2. mai –  hjelp av de nye reglene for bankbytte.

Samhandling

De nye reglene er resultatet av et arbeid i regi av Finansnæringens Hoveorganisasjon og Sparebankforeningen.

Ifølge bransjen er målet med de nye reglene å legge forholdene til rette for at forbrukerne på en enkel og trygg måte skal kunne flytte sitt kundeforhold eller enkelttjeneste fra en bank til en annen. 

Etter at du har tatt beslutningen om å flytte penger eller lån til en ny bank, vil de nye reglene standardisere kommunikasjonen og sikre samarbeidet mellom din nye og gamle bank. Dermed blir din rolle i “flytteprosessen” vesentlig lettere.

Dette vil bankene hjelpe deg med

  • Overføre penger fra kontoer i din gamle bank til kontoer i den nye banken din
  • Avslutte kontoer i din gamle bank
  • Skaffe oversikt over betalingsoppdrag som er lagt på forfallsregister, faste betalingsoppdrag og AvtaleGiro-oppdrag
  • Innfri og flytte lån og kreditter
  • Videreføre belastninger og innbetalinger på oppsagt konto hos din gamle bank

Elektronisk fullmakt

Forbrukerne kan gi sin nye bank en fullmakt, også elektronisk, til å sette i gang denne prosessen.

Bankene vil seg i mellom kommunisere skriftlig, herunder elektronisk, om overføring av kundeforholdet.

Din gamle bank skal be om ytterligere dokumentasjon dersom den har mistanke om at henvendelsen ikke kommer fra en bank, men for eksempel er et forsøk på svindel for å hente ut opplysninger om kundeforholdet ditt.

Det ikke skal betales gebyr til din gamle bankforbindelse for å utlevere informasjonen som er nødvendig for å bytte. Reglene åpner også for at forbrukeren kan be sin gamle bank om å sende innbetalinger og belastninger for den oppsagte kontoen til den nye kontoen i inntil seks måneder.

Kategori:
Publisert: 1. May 2008
Visninger: 2395