Ingen renteøkning

På rentemøte 24. september 2008 besluttet Norges Banks hovedstyre å holde styringsrenten uendret på 5,75 prosent.

Oppgi fotografnavn ved bruk - Norges Bank

Fotograf: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem holdt renten i ro i dag. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen.no
Onsdag 24. september 2008

– Det er nå uvanlig stor usikkerhet knyttet til uroen i finansmarkedene. Vi ser store bevegelser i pengemarkedsrentene, aksjekursene, kronekursen og olje- og råvareprisene fra dag til dag. Det er vanskelig å anslå varigheten av utslagene og virkningene for inflasjonen og aktiviteten i norsk økonomi. Derfor er det riktig å holde renten uendret nå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.

Finansuroen internasjonalt, og derav økende pengemarkedsrenter den siste tiden, gjorde dermed sitt til at sentralbanken i dag valgte å holde styringsrenten i ro. Norges Banks hovedstyre gir uttrykk for stor usikkerhet knyttet til om det er virkningene av finansuroen ute eller utsiktene til fortsatt høy innenlandsk inflasjon som vil prege utviklingen fremover.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 24. September 2008
Visninger: 1198