Kaupthings norske filial satt under administrasjon

Fra i dag er Kaupthings norske filial satt under administrasjon.

Kredittilsynets direktør, Bjørn Skogstad Aamo

Mandag 13. oktober 2008

Av: Elisabeth Realfsen

Daglig leder, Finansportalen.no

Finansdepartementet har i dag, etter tilråding fra Kredittilsynet, truffet vedtak om offentlig administrasjon av den norske filialen av Kaupthing Banki Hf. Dette fremgår av en pressemelding fra Finansdepartementet.

Ifølge pressemeldingen, er vedtaket truffet for å legge til rette for en forsvarlig håndtering av betalingsinnstillingen i filialen og for å motvirke forskjellsbehandling av kreditorer i Norge.

Vedtaket omfatter Kaupthings bank- og verdipapirvirksomhet i Norge og gjelder alle bankens eiendeler og forpliktelser i Norge.

På grunn av usikkerheten om riktigheten av vilkårene ved Kaupthings tjenester til forbruker, besluttet Finansportalen torsdag formiddag i forrige uke å utelukke bankens produkter fra Finansportalen.nos barometre. Dette er i samsvar med Finansportalens rutiner ved slik usikkerhet.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 13. October 2008
Visninger: 1155