Om forholdet mellom risiko og avkastning

(Sist oppdatert: 23. oktober 2015)

Hva du bør spare i avhenger av hvilken tidshorisont du har for sparingen – Hvor lenge du kan avse pengene?

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Velg investeringstype etter din risiko og sparehorisont.

Det finnes et stort utvalg av spareprodukter. Hva du skal velge, avhenger blant annet av hva du skal spare til og hvilken tidshorisont du har for sparingen.

Sparer du f.eks. til bil og regner med å bruke et par år på å bygge deg opp tilstrekkelig kapital, kan obligasjonsfond være et greit alternativ. Sparer du derimot til pensjonsalderen og har et 20 års perspektiv er aksjefond en høyaktuell spareform.

Nedenfor har vi listet opp noen av spareformene og angitt tidsperspektivet de passer for.

 • Bankinnskudd:           Kortsiktig
 • Pengemarkedsfond:  Inntil 1 år
 • Obligasjonsfond:       1-3 år,
 • Kombinasjonsfond:   3-5 år
 • Aksjefond:                Fra 5 år og oppover

Du trenger selvsagt ikke å velge spareform slavisk etter denne listen. Valg av spareform henger også sammen med hvilken risiko du ønsker å ta. Noen skyr risiko og velger derfor å la pengene stå i banken. Ulempen med langsiktig sparing i bank er imidlertid at det er sannsynlig at du vil sitte igjen med mindre enn du ellers ville gjort om du hadde investert pengene i aksjefond. Eller sagt på en annen måte, det vil sannsynligvis lønne seg å spare i aksjefond ved tidshorisonter fra 5-10 år og oppover, men verdiutviklingen vil svinge underveis på grunn av risikoen i aksjemarkedet.

Risiko og avkastning

Hvilken avkastning du kan forvente på sparepengene dine henger nøye sammen med hvilken risiko du tar. Desto lavere risiko du tar, jo lavere forventet avkastning må du regne med. Du løper f.eks. liten risiko ved å sette pengene banken.

Velger du en investering med høy risiko, f.eks. i aksjer, kan du ha forventninger om en høyere avkastning på sikt, men også om at verdien av aksjene kan svinge – både ned og opp – særlig på kort sikt.

Risikoen må ses i sammenheng med spareformålet. Hvis du eksempelvis sparer for å bygge deg opp en buffer til uforutsette utgifter, velger du en spareform med lav risiko (bankkonto). Har du et langsiktig perspektiv, f.eks. sparing til pensjonsalderen, kan det lønne seg å øke risikoen.

Nedenfor har vi listet opp fem spareformer, der risikoen og forventet avkastning er stigende:

 • · Bankinnskudd (lav risiko)
 • · Pengemarkedsfond
 • · Obligasjonsfond
 • · Kombinasjonsfond
 • · Aksjefond
 • · Enkeltaksjer (høy risiko)

Klassifisering av verdipapirfond

For at eiere av fondsandeler skal få relevant informasjon om avkastning, risiko mv i ulike verdipapirfond, og enkelt kunne gjøre sammenlikninger mellom likeartede fond, foretar Verdipapirfondenes forening en klassifisering av fondene, det vil si at de plasserer fond i de grupper og undergrupper hvor de hører hjemme i henhold til bransjens vedtatte standarder (se lenker under).

Finansportalen presenterer sparealternativene i tråd med Verdipapirfondenes forenings klassifisering.

Andre ressurser

Publisert: 23. October 2010 - sist oppdatert: 5. September 2018
Visninger: 4864