Nok et rentekutt

Norges Bank senker renten igjen: På rentemøtet 4. februar 2009 ble det besluttet at styringsrenten settes ned med 0,5 prosentpoeng til 2,5 prosent.

Norges Bank

Sentralbanken senker renten igjen. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 4. november 2009

– Utsiktene for norsk økonomi og risikobildet tilsier at det nå er riktig å sette styringsrenten ned med 0,50 prosentenheter til 2,50 prosent, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding i dag.

Med rentenedsettelsen på 0,5 prosentpoeng i dag gjør sentralbanken akkurat det den sa etter rekordkuttet i desember. Dermed er Norges Bank igjen på banen med en rentebeslutning som stemmer overens med tidligere varsler, selv om ikke alt har utviklet seg akkurat slik man trodde i desember.

Norges Bank understreker at det fortsatt hersker stor usikkerhet om utviklingen fremover. “Nedgangen i norsk økonomi kan bli dypere og mer langvarig enn Norges Bank har lagt til grunn. Da kan inflasjonen bli for lav. Det tilsier i så fall at renten settes ytterligere ned. På den andre siden er styringsrenten allerede redusert mye. Det vil ta noe tid før virkningene av det nye, og lavere, nivået på renten kommer til syne. Det kan isolert sett tale for å se an utviklingen over noe tid før styringsrenten endres vesentlig”, heter det i sentralbankens pressemelding. Det er et signal om at vi nå kanskje er på rentebunnen, i alle fall for en stund fremover.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 4. February 2009
Visninger: 999