Nok et rentekutt

Norges Banks hovedstyre besluttet 17. juni 2009 å sette styringsrenta ned med 0,25 prosentpoeng.

Oppgi fotografnavn ved bruk - Norges Bank

Fotograf: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem foretok nok et rentekutt i dag. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 17. juni 2009

Flertallet av norske økonomer trodde på forhånd at Norges Bank ville holde styringsrenta uendret på dagens rentemøte. Der tok de imidlertid feil. Sentralbanken valgte å sette styringsrenta ned med 0,25 prosentpoeng, til 1,25 prosent.

– Vi har satt ned renten mye for å møte utfordringene som krisen ute har skapt. Siden september har vi satt ned styringsrenten med 4½ prosentenheter.  Det ser ut til at produksjonen her hjemme etter hvert vil ta seg opp igjen, men vi venter at prisveksten vil avta ned mot 1½ prosent i løpet av det neste året,  sier visesentralbanksjef  Jan F. Qvigstad i en pressemelding fra Norges Bank.

Nedgangen i verdensøkonomien fortsetter, etter at fallet til nå har vært større enn det Norges Bank ventet. Samtidig er det redusert aktivitet og stigende arbeidsledighet i Norge. Sentralbanken ser imidlertid lyspunkter i horisonten: “Utviklingen i tillitsindikatorer for næringsliv og husholdninger tyder likevel på at fallet i aktiviteten er i ferd med å avta både ute og hjemme”, heter det i pressemeldingen.

Sentralbanken venter at styringsrenten kan bli liggende nær 1 prosent en stund fremover.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 17. June 2009
Visninger: 1025