Norges Bank har i dag besluttet å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 1,75 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå sier Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Av: Finansportalen

Onsdag 14. desember 2011

– Uroen i finansmarkedene har tiltatt og vi venter nå en klart svakere utvikling ute, særlig i euroområdet. For å dempe virkningene for norsk økonomi settes styringsrenten ned, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dagens pressemelding fra Norges Bank.

IInflasjonen er lav. Selv om aktiviteten i norsk økonomi fortsatt holder seg oppe, særlig drevet av høye oljeinvesteringer og bygging av mange nye boliger, tyder ulike indikatorer på lavere vekst framover. Det er stor usikkerhet om den økonomiske utviklingen de nærmeste månedene. Gjeldssituasjonen i euroområdet har ført til betydelige problemer i det europeiske banksystemet og i penge- og kredittmarkedene. Markedsfinansieringen er blitt dyrere og mindre tilgjengelig også for norske banker.

– For å gardere mot et tilbakeslag i økonomien og enda lavere prisvekst, mener vi det er riktig å redusere styringsrenten nå, sier visesentralbanksjefen videre i pressemeldingen.

Les mer i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen – Norges Bank.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 14. December 2011
Visninger: 1495