Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank.

Av: Finansportalen

Onsdag 19. desember 2012

Det er svak vekst hos våre handelspartnere, og rentene ute er svært lave. Her hjemme er prisveksten lav. På denne bakgrunn holdes styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i pressemeldingen fra Norges Bank.

Det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi. I euroområdet kan aktiviteten falle også inn i neste år. Rentene ute har falt ytterligere. Samtidig har risikopåslagene i kredittmarkedene avtatt og eurolandene har kommet til enighet om flere tiltak som kan bedre situasjonen i Europa.

Det er god vekst i norsk økonomi. Arbeidsledigheten er lav og kapasitetsutnyttingen er over et normalt nivå. Siden forrige rentemøte har utviklingen vært omtrent som anslått i Pengepolitisk rapport 3/12.

Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Det tilsier at styringsrenten etter hvert kan økes, sier visesentralbanksjefen.

For mer informasjon se Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen og Hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport 3/12.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 19. December 2012
Visninger: 2570