Norges Bank holder styringsrenten uendret på 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet, og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dagens pressemelding fra Norges Bank.

Av: Finansportalen

22. Juni 2011

Norsk økonomi går godt, og arbeidsledigheten faller. Inflasjonen er lav, men den vil trolig etter hvert ta seg opp. – Vi satte renten opp i mai, holder den uendret ved dette møtet, og ser fortsatt for oss at renten øker gradvis gjennom andre halvår, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i pressemeldingen fra Norges Bank.

– Statsgjeldskrisen i Hellas og andre europeiske land har ført til ny uro i finansmarkedene. Derfor har aksjekursene falt og de langsiktige rentene er igjen svært lave. Men veksten i verdensøkonomien ser likevel ut til å holde seg oppe. Vi legger til grunn at gjeldskrisen i Hellas blir håndtert på en måte som ikke fører til vesentlige ringvirkninger for andre land, sier Qvigstad.

Les mer i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen – Norges Bank.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 22. June 2011
Visninger: 1211