Norges Bank reduserer styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

Øystein Olsen Sentralbanksjef Norges Bank

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å redusere styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,5 prosent.

Av: Finansportalen

Onsdag 14. mars 2012

Vedvarende lavkonjunktur ute og den sterke kronen bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten her hjemme. Derfor settes styringsrenten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen fra Norges Bank.

Selv om situasjonen i de internasjonale finansmarkedene har bedret seg noe etter årsskiftet, er det utsikter til lav vekst og lave renter lenge i de fleste industrilandene. Veksten i norsk økonomi holder seg oppe, men anslagene er justert noe ned. Kronen er sterk, og inflasjonen ventes å holde seg rundt 1¼ – 1½ prosent ut året.

Analysene i Pengepolitisk rapport 1/12 tilsier at det trolig tar flere år før inflasjonen er tilbake på målet.

Slik det ser ut nå, kan renten bli liggende lavt lenger enn tidligere anslått. Usikkerheten om den økonomiske utviklingen er stor, og vi har handlingsrom i pengepolitikken begge veier, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste Pengepolitisk rapport legges fram 20. juni 2012, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Les hovedstyrets vurdering i pengepolitisk rapport 1/12.

Kategori:
Publisert: 14. March 2012
Visninger: 1232