Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Av: Finansportalen

Torsdag 10. mai 2012

Det er tegn til at aktiviteten i norsk økonomi er litt høyere enn ventet, men uroen i de internasjonale finansmarkedene har igjen tatt seg opp, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dagens pressemelding fra Norges Bank.

Styringsrentene er nær null i mange land, og den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Svake vekstutsikter i Europa og en sterk krone bidrar til å holde inflasjonen lav og dempe den økonomiske veksten blant norske bedrifter som møter internasjonal konkurranse. Kapasitetsutnyttingen er nær et normalt nivå, og aktiviteten i oljerelaterte næringer er høy. Kontaktene i Norges Banks regionale nettverk melder om en noe høyere aktivitetsvekst enn ventet. Veksten i konsumprisene har vært om lag som anslått, og den underliggende inflasjonen ligger nå mellom 1 og 1½ prosent.

I vår pengepolitiske rapport i mars anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå det nærmeste året. En samlet vurdering av ny informasjon siden da endrer ikke vesentlig ved dette bildet, sier Qvigstad.

Les hovedstyres begrunnelse for rentebeslutningen og hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport 1/12.

Kategori:
Publisert: 10. May 2012
Visninger: 1430