Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Visesentralbanksjef

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i dagens pressemelding fra Norges Bank

Av: Finansportalen

Onsdag 29. august 2012

Det går fortsatt godt i norsk økonomi, men inflasjonen er lav. Ute er veksten svak og rentene er svært lave. På denne bakgrunn holder vi styringsrenten uendret på 1,5 prosent, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i pressemeldingen fra Norges Bank.

Gjennom sommeren har utviklingen både i Norge og hos handelspartnerne vært om lag som ventet. Prisveksten her hjemme har vært litt lavere enn anslått og kronen har styrket seg noe den siste tiden. Den forventede oppgangen i rentene ute er skjøvet ytterligere ut i tid. Samtidig har premiene i penge- og kredittmarkedene falt.

I juni anslo vi at styringsrenten ville bli holdt på dagens nivå fram mot årsskiftet. Ny informasjon gir ikke grunnlag for å endre denne vurderingen, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Les Hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen og Hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport 2/12.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 29. August 2012
Visninger: 1451