Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette styringsrenten opp til 2,25 prosent

Ikke uventet har Norges Banks hovedstyre i dag besluttet å sette opp styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2,25 prosent.

Øystein Olsen Sentralbanksjef Norges Bank

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i dagens pressemelding fra Norges Bank.

Av: Finansportalen

12. mai 2011

Oppgangen i norsk økonomi har fått godt feste. Flere andre sentralbanker har satt opp renten. Hensynet til å stabilisere aktiviteten og inflasjonen et stykke fram i tid, taler for at renten bør settes opp, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemeldingen fra Norges Bank.

Prisstigningen er lav. Det taler for å holde renten lav. På den andre siden er kapasitetsutnyttingen i økonomien på vei opp. Det er utsikter til at prisstigningen vil tilta i løpet av det neste året. Analysene vi la fram i mars tilsa at styringsrenten gradvis skal heves mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden da har vært om lag som ventet. En samlet vurdering tilsier at vi øker renten nå, sier Olsen.

Les mer i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen – Norges Bank.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 12. May 2011
Visninger: 1225