Ny bilavgift kan komme på forsikringsregningen i 2017

Fornyer du bilforsikringen i år, kan det hende at du alt nå må betale trafikkforsikringsavgift gjennom forsikringsselskapet.

Den nye trafikkforsikringsavgiften erstatter årsavgiften til staten. På regningen fra forsikringsselskapet kommer den i tillegg til prisen på forsikringen, og vil beregnes likt av alle selskapene. 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2017 har Stortinget vedtatt en omlegging av årsavgiften til en trafikkforsikringsavgift, som skal innkreves av forsikringsselskapene. Omleggingen vil tre i kraft i 2018, men innfasingen av den nye avgiften vil starte opp allerede i 2017. Dette skyldes at forsikringer som fornyes i 2017, også vil gjelde dekning for deler av 2018. For de kundene som betaler forsikringen i årlige terminer må derfor avgiften for 2018 prises inn i kravene som sendes ut i 2017.

Endringene vil ikke påvirke rangeringen av selskapenes produkter på Finansportalen.  

 Dette skyldes at selskapene har besluttet en bransjenorm for hvordan trafikkforsikringsavgiften skal beregnes for den enkelte kunde:  

Kort fortalt, skal alle selskap velte over på kunden det samme beløpet som selskapet betaler til staten for kjøretøyet. Dette innebærer at avgiften for din bil vil bli lik hos alle selskaper. Den skal derfor ikke påvirke rangeringen av selskapenes tilbud i Finansportalens bilforsikringskalkulator.

Ifølge bransjenormen skal avgiften spesifiseres i alle tilbud og dokumenter kunden mottar med en egen ordrelinje som benevnes ”Trafikkforsikringsavgift til staten”.

Les mer om bransjenormen hos Trafikkforsikringsforeningen her.

 

Publisert: 23. February 2017
Visninger: 8643