Ny klageinstans for finansprodukter

Fra nå av kan du sende klager på alle slags finansielle produkter til ett sted. Finansklagenemnda ble opprettet 1. juli.

Av: Elisabeth Realfsen,
redaktør Finansportalen
Onsdag 4. august 2010

Med virkning fra 1. juli 2010 er det etablert et felles sekretariat for klager på alle typer finansielle tjenester til forbrukere.  

Den nye organisasjonen har fått navnet: 

Finansklagenemnda (FinKN) – klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Målet er raskere og bedre klagebehandling for forbrukerne. Forbrukerrådet og FNO har i lengre tid arbeidet for at bank- og forsikringsklager bør behandles i en felles finansklagenemnd, skriver Forbrukerportalen.no. 

Om lag 350 finansinstitusjoner vil være knyttet til den nye nemnda.

Hvordan klage?

Dersom du er misfornøyd med for eksempel spareproduktet eller forsikringsoppgjøret ditt, må du først må rette klagen din direkte til banken, finansieringsselskapet, fondsforvaltningsselskapet eller forsikringsselskapet du har kjøpt tjenesten hos. Dersom du ikke når frem, kan du klage til Finansklagenemnda.

Mer informasjon om hvordan du klager finner du på Finansklagenemndas nettside

Kategori:
Publisert: 4. August 2010
Visninger: 1270