Klageinstans for finansprodukter

Du kan sende klager på alle slags finansielle produkter til Finansklagenemnda.

Av: Elisabeth Realfsen,

Finansklagenemnda har et felles sekretariat for klager på alle typer finansielle tjenester til forbrukere:

Finansklagenemnda (FinKN) – klagenemndene for forsikring, bank, finans og verdipapirfond

Hvordan klage?

Dersom du er misfornøyd med for eksempel spareproduktet eller forsikringsoppgjøret ditt, må du først må rette klagen din direkte til banken, finansieringsselskapet, fondsforvaltningsselskapet eller forsikringsselskapet du har kjøpt tjenesten hos. Dersom du ikke når frem, kan du klage til Finansklagenemnda.

Mer informasjon om hvordan du klager finner du på Finansklagenemndas nettside.

Kategori:
Publisert: 4. August 2010 - sist oppdatert: 12. August 2019
Visninger: 2628