Ny styringsrente: 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 2 prosent.

Av: Finansportalen

Onsdag 5. mai 2010 

 – Inflasjonen har utviklet seg som ventet, og veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp som anslått. Det tilsier at renten settes videre opp mot et mer normalt nivå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding fra Norges Bank.

Den underliggende prisveksten er nå rundt 2 prosent og vil trolig falle ytterligere noe fram mot sommeren. – Etter hvert som aktivitetsnivået øker og virkningen av kronestyrkingen fases ut, venter vi at prisveksten igjen tar seg opp, sier Gjedrem.

Det er oppgang i verdensøkonomien. Oljeprisen og andre råvarepriser har steget. Det er enighet mellom Hellas, IMF og EU om en låneavtale, men markedet for statspapirer er fortsatt preget av uro. Utviklingen i Europa kan bli svakere enn vi har ventet. Det kan påvirke utsiktene også for norsk økonomi.

Les hele hovedstyrets begrunnelse her.

 

Kategori:
Publisert: 5. May 2010
Visninger: 1134