Nye EU-regler for innskuddsikring

Fra i sommer gjelder nye regler for innskuddssikring i banker innenfor EØS/EU. Og enda en endring kan komme til neste år.

Av: Elisabeth Realfsen

Finansportalen.no

Mandag 12. oktober 2009 

I sommer trådte det i kraft nye regler fra EU for de nasjonale innskuddsgarantiordningene for banker som har hovedsete innenfor EØS/EU. Disse reglene pålegger alle land som er medlem av EU/EØS å ha sikringsordninger som gir innskytere en garanti på minst 50 000 euro.

Ny ordning

Ordningen – besluttet i EU-direktiv nr 2009/14/EC –  er en minimumsregel. Hvert EU/EØS-land står fritt til å ha ordninger for innskuddssikring som er bedre enn minimum.

Økningen i innskuddssikringsbeløpet – opp fra 20.000 Euro –  trådte i kraft 30. juni. I det samme direktivet går EU inn for at  beløpet bør økes ytterligere – til 100 000 euro  innen 31. desember neste år – med mindre en konsekvensutredning i høst skulle konkludere med at det ikke er hensiktsmessig eller mulig i alle medlemsland. 

Ny helhet

Til glede for våre brukere, publiserer vi i dag en ny artikkel om ordningene for sikring av bankinnskudd – både i og utenfor landet.

 

 

 

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 12. October 2009
Visninger: 1549