Renten i ro

Norges Banks hovedstyre valgte å holde styringsrenten uendret på rentemøte 12. august 2009, men varsler at renten snart kan stige.

Norges Bank

Norges Bank holdt styringsrenten uendret i dag. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 12. august 2009

Styringsrenten er fortsatt 1,25 prosent etter dagens rentemøte i Norges Bank, der sentralbankens hovedstyre besluttet å holde renten i ro.

– Prisstigningen er om lag som ventet. Den underliggende prisveksten er nær inflasjonsmålet på 2,5 prosent. rbeidsledigheten har vært lavere enn anslått, og situasjonen i finansmarkedene har bedret seg. Det er likevel for tidlig å fastslå at konjunkturene har snudd. Samlet gir utviklingen ikke nå grunnlag for å endre renten, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding fra Norges Bank.

Sentralbanken gir også uttrykk for at situasjonen i verdensøkonomien er i ferd med å stabilisere seg, og at den dype internasjonale lavkonjunkturen påvirker Norge mindre enn mange andre land.

Svein Gjedrem sier også at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta mindre enn ventet, en utvikling som i så fall kan medføre at styringsrenten kan bli satt opp tidligere enn anslått i forrige pengepolitiske rapport.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 12. August 2009
Visninger: 1219