Renten ned 0,5 prosentpoeng.

Norges Bank har i dag satt styringsrenten ned.

Onsdag 15. oktober 2008

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 5,25 prosent med virkning fra 16. oktober 2008.

– Krisen i de internasjonale finansmarkedene er blitt dypere og vil derfor få større virkninger på norsk økonomi enn tidligere antatt, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

– Til tross for omfattende tiltak fra myndighetene har problemene som oppsto i det amerikanske banksystemet spredt seg til de fleste markeder og land, særlig etter 15. september. Kredittkanalene er tørket inn. Utsiktene for den økonomiske veksten i verden det neste året er blitt vesentlig dårligere, sier Gjedrem.

Også her hjemme er det mindre tilgang på kapital, og finansieringen for banker, bedrifter og husholdninger er dyrere og til dels vanskeligere tilgjengelig. Bankene har satt opp sine utlånsrenter. Inflasjonen er fortsatt høy, men kreftene som har bidratt til den høye prisveksten er nå svekket.

Uvanlig stor usikkerhet

– Det er uvanlig stor usikkerhet om utviklingen fremover, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem. Det er vanskelig å si noe om sannsynligheter for ulike utfall. Derfor kan det nå være mest robust å iverksette tiltak som kan dempe usikkerheten og demme opp for særlig ugunstige utfall for økonomien. Det tilsier en mer aktiv pengepolitikk enn vanlig, både i rentesettingen og gjennom likviditetspolitiske tiltak.

Det planlagt et nytt rentemøte 29. oktober der hovedstyret også vil vurdere utsiktene for styringsrenten fremover.

 

Kilde: Norges Bank

 

Kategori:
Publisert: 15. October 2008
Visninger: 1004