Renten opp med 0,25 ppt

Som ventet av mange, ble styringsrenten satt opp i dag – til 1,5 prosent.

Norges Banks hovedstyremøterom

Dagens rentebeslutning ble tatt på Hovedstyrerommet i Norges Bank.

Onsdag 28. oktober

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å øke styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,50 prosent.

– Prisveksten har  vært litt høyere enn ventet. Arbeidsledigheten er vesentlig mindre enn vi tidligere anslo. Verdensøkonomien er i en dyp lavkonjunktur, men det er tegn til ny vekst. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet. I forrige møte vurderte hovedstyret å sette opp renten. Utviklingen tilsier at det er riktig å sette opp renten nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Hovedstyrets strategi er at renten bør ligge i intervallet 1 ¼ til 2 ¼ prosent i tiden fram til neste pengepolitiske rapport legges fram 24. mars 2010, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

– Analysen i Pengepolitisk rapport 3/09 tilsier at styringsrenten deretter økes gradvis i tiden fremover, sier sentralbanksjef Gjedrem. 

Les hele hovedstyrets begrunnelse her.

Kategori:
Publisert: 28. October 2009
Visninger: 1186