Risiko og avkastning i pengemarkedsfond

(Sist oppdatert: 16. oktober 2015)

Pengemarkedsfondene kan ikke investere i papirer som har rentebindingstid over ett år.

Et pengemarkedsfond er et rentefond som investerer i kortsiktige rentepapirer, det vil si sertifikater og obligasjoner. Pengemarkedsfondene kan ikke investere i papirer som har rentebindingstid over ett år. Alle pengemarkedsfondene måles mot en referanseindeks.

Pengemarkedsfond er delt inn i tre kategorier. Inndelingen er gjort på bakgrunn hvordan de reagerer på en renteendring.

  • Korte pengemarkedsfond: Investerer i korte rentepapirer. Disse fondene måles mot en referanseindeks med lav rentefølsomhet.
  • Lange pengemarkedsfond: Investerer i lange rentepapirer. Måles mot en referanseindeks som er litt mer rentefølsom.
  • Internasjonale pengemarkedsfond: Dette er fond som måles mot en referanseindeks bestående av rentepapirer i utenlandsk valuta. Referanseindeksen kan også bestå av rentepapirer i både norsk og utenlandsk valuta.

Her er noen av fordelene med pengemarkedsfond.

  • Litt høyere rente enn på bankinnskudd.
  • Ingen kjøps- eller salgskostnader.
  • Normalt lavere forvaltningskostnader enn aksjefond, kombinasjonsfond og obligasjonsfond (men det finnes aksjefond som er billigere enn enkelte rentefond – se risiko og avkastning ved aksjefond).
  • Relativt god sikkerhet for pengene (lav risiko) selv om staten ikke gir deg noen garanti

Ulemper:

  • Enkelte fond har høye forvaltningshonorarer. Sjekk nøye!

Kostnader

Du betaler ikke gebyr til forvaltningsselskapet ved kjøp og salg av andeler i pengemarkedsfond. Du må imidlertid ut med forvaltningshonorar/provisjon, som utgjør en fast prosentsats.

Forvaltningshonoraret beregnes daglig og belastes normalt månedlig eller kvartalsvis.

Provisjonen varierer mye fra fondsforvalter til fondsforvalter. Derfor lønner det seg å sjekke nøye før du bestemmer deg. Størrelsen på forvaltningsgebyret påvirker i relativt stor grad om det lønner seg å sette pengene i pengemarkedsfond fremfor på en høyrentekonto.

Risiko og avkastning

Du tar litt høyere risiko ved å kjøpe andeler i pengemarkedsfond enn om du setter pengene i banken. Samtidig er risikoen lavere enn i både obligasjonsfond, kombinasjonsfond og aksjefond.

Selv om ikke staten garanterer for pengene dine, som for bankinnskudd, er det liten risiko for at du taper penger på investeringen. Men det har skjedd, og vil helt sikkert skje igjen, at enkelte pengemarkedsfond faller i verdi.

Med investering i pengemarkedsfond kan du forvente avkastning på linje med de beste rentene på bankinnskudd.

Andre ressurser

Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 11. November 2015
Visninger: 5585