Slik bør du bruke kredittkortet

Bevisst bruk av de billigste tjenestene med kredittkort kan spare deg for unødvendige kostnader og gebyrer.

Opphavsrett: Colourbox

Her oppsummerer vi de viktigste tingene du bør være klar over.
Bruk kredittkort til varekjøp og betal kreditten ved første forfall, hvis du vil unngå å betale gebyr og kredittrenter.

Av: Finansportalen

Torsdag 6. juni 2013

1. Bruk kredittkortet til varekjøp. Unngå kontantuttak eller –overføring

Ved varekjøp med kredittkort får du en rentefri betalingsutsettelse. Lengden på den rentefrie perioden varierer, men 45 dager er ikke uvanlig. Det gir deg muligheten til å låne penger “gratis” i den rentefrie perioden, så sant du betaler utestående kreditt i sin helhet ved første terminforfall.

Ved uttak eller overføring av kontanter fra kredittkort begynner kredittrenten å løpe fra første dag, i tillegg til at man ofte må betale et kontantgebyr og et prosentgebyr. Det koster med andre ord mye mer å bruke kredittkortet til uttak eller overføring enn til varekjøp.

Les mer om hva det koster å bruke bank- og kredittkort.

2. Velg lokal valuta i utlandet

Når du bruker bank- eller kredittkort i utlandet vil du bli belastet for vekslingskurs og valutapåslag på 1,75 prosent. I tillegg kan brukerstedet (butikker, restauranter, bank o.l.) belaste deg for et gebyr. Mange brukersteder vil gi deg muligheten til å betale i norske kroner, men vær oppmerksom på at det kan gi deg en dårlige vekslingskurs. Velger du i stedet lokal valuta får du normalt en bedre vekslingskurs gjennom at omregningskursen på oppgjørsdag i hhv. Visa Int. og MasterCard Int. pluss blir benyttet.

Du skal alltid få opplyst vekslingskursen og eventuelle andre gebyr på forhånd, slik at du kan velge å avstå fra kjøpet. Gebyrene skal også fremkomme på kvittering. Gir brukerstedet deg ikke disse mulighetene eller du mener deg belastet for et urettmessig gebyr, kan du klage til banken eller finansieringsselskapet når du kommer hjem.

3. Se deg ikke blind på tilleggsytelser i kredittkortet

Reiseforsikring Med de fleste kredittkort følger en reiseforsikring om du betaler mer enn halvparten av reisen med kredittkortet. Men ikke stol blindt på at reiseforsikringen gjennom kortet vil dekke ditt forsikringsbehov. Sjekk vilkårene for at reiseforsikringen i kredittkortet skal være gyldig og vurder om forsikringsdekningen dekker ditt forsikringsbehov nøye før du velger å belage deg på reiseforsikringen i kredittkortet. Les mer om valg av reiseforsikring.

Andre tilleggsytelser Mange kredittkort har andre fordeler knyttet til bruk av kortet for eksempel bonusopptjening, rabattavtaler på drivstoff, leiebil, hotellovernatting osv. Men konkurransen om dine kjøp er stor og det er ikke sikkert at tilleggsytelsen i kredittkortet gir deg den beste prisen på varen eller tjenesten du kjøper, selv om du får bonusopptjening eller rabatt.

4. Betaling med kredittkort gir deg rett til å fremme krav overfor kredittyter, hvis selger ikke oppfyller sine forpliktelser

Finansavtalelovens § 54b gir deg rett til å fremme pengekrav for mangelfull vare eller tjeneste mot kredittyter, hvis selger ikke ivaretar sine forpliktelser. For at du skal kunne fremme et slikt krav etter Finansavtalelovens § 54b, må fire momenter være innfridd;

  • 1. Du må ha handlet på kreditt.
  • 2. Du må ha handlet hos en næringsdrivende.
  • 3. Det må foreligge en feil eller mangel ved varen eller tjenesten som du har kjøpt.
  • 4. Du må ha forsøkt å løse saken hos selger først.
  • Hvis alle disse fire momentene er oppfylt kan du: Klage til kredittyter.

Les mer om dine rettigheter og plikter ved kredittkjøp.

5. Betal bare med kort når du får være fysisk tilstede og kan se hva som skjer

Ved å gi fra deg bank- eller kredittkort gir du andre mulighet til å belaste kortet uten din kontroll og samtykke. Betal derfor bare med kort når du får være fysisk tilstede og kan se hva som skjer. Seriøse butikker, restauranter, hotell osv. legger forholdene til rette for din kortsikkerhet.

Hvis brukerstedet ikke kan tilby deg dette bør du heller velge å betale med kontanter eller avstå fra kjøp. Ha derfor alltid med deg nok kontanter til eksempelvis å kunne betale for middagen ved restaurantbesøk med kontanter, med mindre du på forhånd vet at restauranten lar deg betale med betalingsterminal ved bordet.

Les mer om sikker betaling med kort.

6. Betal opptrukket kreditt ved første forfall og velg eFaktura

Skal du slippe å betale kredittrenter må du unngå å bruke kredittkortet til kontantuttak eller -overføring og betale opptrukket kreditt ved første forfall.

Mottar du kredittkortregningen, som en papirfaktura, blir du for de fleste kredittkort belastet for et fakturagebyr på kroner 35 eller mer. Sier du imidlertid ja takk til å betale regningen som en eFaktura lar de fleste kredittkorttilbydere deg slippe fakturagebyret.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 6. June 2013 - sist oppdatert: 18. January 2016
Visninger: 15347