Slik forsikrer du innboet ditt

Alle som bor i et hus og er eier av innbo og løsøre bør ha en innboforsikring.

iMageWithFallbackAndMagikZTO1RCDU

Sjekk om den årlige forsikringssummen for innboforsikringen dekker dine verdier og behov.

Med innbo menes bl.a. møbler, inventar, elektrisk apparatur, klær, bøker, samt bruks- og pyntegjenstander i hjemmet. Løsøre er andre ting som er vanlig i et hjem, som f.eks. sykler, barnevogn, verktøy og sportsutstyr.

Som forsikringstaker må du selv vurdere den totale verdien av innbo og løsøre, slik at det kan fastsettes en forsikringssum i forsikringsbeviset du får fra selskapet. Hva som dekkes og hva som ikke dekkes, kan variere fra selskap til selskap. Derfor er det viktig å sette seg inn i vilkårene, slik at du har tilfredsstillende dekning ut fra dine behov. Det kan være  forskjeller i pris fra selskap til selskap.

Tips om innboforsikring

 • Sjekk f.eks. årlig at forsikringssummen dekker dine verdier og behov. Det koster lite å være på den sikre siden. Sjekk samtidig priser, som kan endre seg fra år til år.
 • Vurder samtidig om det er dukket opp behov for tilleggsdekninger gjennom spesielle anskaffelser.
 • Vurder anbefalte installasjoner for økt sikkerhet. Dette reduserer premien.
 • Når det er aktuelt at barna dine flytter på hybel, må du undersøke om de kan bo hjemmefra og være dekket av din innboforsikring. Ved å melde flytting til studiestedet, er det nødvendig med egen innboforsikring, selv om forsikringssummen vil være lav.
 • I bokollektiv må den enkelte ha egen innboforsikring.

Hva dekkes?

Vanligvis dekkes følgende i en innboforsikring:

 • Økonomisk tap ved brann. Naturskader og kortslutningsskader dekkes også.
 • Vannledningsskade, dvs. skader som følge av plutselig og uforutsett utstrømming av vann ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse fra byggets rørledning. Dette gjelder også tilknyttet utstyr, f.eks. vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin.
 • Matvarer i fryser ved strømbrudd.
 • Tap og skade som følge av innbrudd og tyveri. Pass på at du følger sikkerhetsforskriftene som er angitt i forsikringsbeviset, f.eks. at dører er låst.
 • Opphold utenfor hjemmet når leiligheten er ubeboelig grunnet skade. Reglene er ulike fra selskap til selskap.
 • Erstatningsansvar du pådrar deg som eier/leier av leiligheten eller som privatperson.
 • Rettshjelp (juridisk bistand) i forbindelse med tvist du er kommet i som privatperson eller som eier/leier av leilighet.

Hva dekkes ikke?

I mange hjem kan det være innbo og løsøre som av ulike grunner ikke er tilstrekkelig sikret gjennom innboforsikring- og/eller reiseforsikring.

I noen selskap kan ha en sumbegrensing på spesielt verdifulle gjenstander som smykker, samlinger og kunstverk. Det kan også være utstyr som ofte bringes ut av hjemmet. Det siste kan bl.a. være kostbart foto- og videoutstyr, bærbar PC eller golfutstyr.

For å oppnå forsikringsmessig dekning, kan du tegne spesiell verdigjenstandsforsikring for dyre enkeltgjenstander. De forskjellige selskapene har ulike tilbud om tilleggsdekninger.

Vanligvis er ikke skade/tyveri fra balkong/terrasse, fellesrom, kjeller, garasje etc. dekket av en ordinær innboforsikring. Normalt vil heller ikke tyveri gjennom ulåst dør eller åpent vindu gi full erstatning.

Pris

Prisene på innboforsikring varierer fra selskap til selskap. Hva du må betale avhenger blant annet av:

 • Hvor i landet du bor.
 • Hvordan du bor.
 • Hvor gammel du er.
 • Hvilke andre forsikringer du har i selskapet.
 • Velger du høy egenandel, vil premien bli lavere.
 • Premien vil også bli redusert ved å installere ulike anbefalte sikkerhetstiltak i leiligheten.

Prisene kan variere fra år til år. Derfor er det er lurt å sjekke prisene med jevne mellomrom.

Mange organisasjoner og borettslag tilbyr gunstig kollektiv hjemforsikring for sine medlemmer.

Ofte vil du bli tilbudt en samlerabatt hvis du samler alle forsikringene dine hos ett selskap. Det er imidlertid viktig å være klar over at én forsikring kan være rimelig, mens en annen type forsikring i selskapet kan være dyr. Total sett er det kanskje ikke gunstig.

Egenandel

Egenandelen på innboforsikringer varierer ikke bare fra selskap til selskap, men også fra skade til skade. Eksempelvis er det høyere egenandel for naturskader enn ansvarsskader.

Egenandelen ved naturskade er fastsatt ved offentlig forskrift og er derfor lik i alle selskaper.

Ofte har du mulighet til å velge størrelsen på egenandelen. Jo høyere egenandel du er villig til å akseptere, jo lavere premie vil forsikringsselskapet tilby deg.

I en kollektiv hjemforsikring, som ofte er en del av medlemstilbudet til en del større interesseorganisasjoner og borettslag, vil egenandelen kunne være lavere enn det som kreves i en ordinær, individuell innboforsikring. Også premien kan være lavere. Det er derfor lurt å sjekke om du er medlem av en organisasjon som tilbyr kollektiv hjemforsikring som ledd i sin medlemsservice.

Kollektiv hjemforsikring

Mange interesse- og fagorganisasjoner har avtaler med forsikringsselskaper og tilbyr kollektive innbo-/hjemforsikringer til sine medlemmer. Det gjelder også borettslag.

Slike kollektive forsikringer har samme dekningsområder som vanlige innboforsikringer, men kan være gunstigere når det gjelder pris, egenandel og øvrige vilkår, f.eks. beløpsgrenser for dekning av ulike skader.

I noen av ordningene er det ikke fastsatt noen øvre forsikringssum. Ved skade får du kun erstatning for de gjenstander og verdiene som er gått tapt.

Vær oppmerksom på at det er store forskjeller på hvor lenge en kollektiv hjemforsikring er gyldig etter utmeldelse fra organisasjonen. Ved utmeldelse er det viktig å sjekke hvor lenge forsikringen er gyldig, slik at du er sikret gyldig forsikring av innbo og løsøre.

Tilleggsdekninger

Forsikringsselskapene tilbyr ulike tilleggsdekninger som supplement til sine vanlige innboforsikringer.

Det er spesielt viktig å vurdere behovet for tilleggsdekning for verdigjenstander som ofte tas med utenfor hjemmet, men det gjelder også særlig verdifulle gjenstander.

Gjenstander som kan forsikres som verdigjenstander gjennom tilleggsdekning, er bl.a.:

 • TV, foto- og videoutstyr.
 • Annet elektronisk utstyr som f.eks. bærbar PC.
 • Smykker, sølvtøy og ur.
 • Musikkutstyr/instrumenter.
 • Samlinger.
 • Kunst og antikviteter.
 • Bunader og pelsverk.
 • Sportsutstyr.

Rettshjelpforsikring

De fleste innboforsikringer har også en rettshjelpforsikring. Dette medfører at du får dekket advokatutgifter hvis du kommer opp i en tvist som privatperson eller eier/leier av leilighet. Saker som angår skilsmisse, arv eller tvister i arbeidslivet dekkes ikke av forsikringen.

Også reiseforsikringer og forsikringer på bil/båt kan inneholde rettshjelpforsikring, men av begrenset omfang.

Rettshjelpforsikringen har en fast egenandel. Som hovedregel vil en rettshjelpforsikring dekke 80 prosent av advokatutgiftene inntil et bestemt beløp.

Hvis tvisten gjelder offentlig forvaltningsvedtak, må du først benytte alle offentlige klagemuligheter før advokatutgifter dekkes gjennom forsikringen. Tvisten må også meldes forsikringsselskapet innen ett år. Fristen begynner å løpe fra det tidspunktet du kontakter advokat.

Andre ressurser

Publisert: 30. October 2010 - sist oppdatert: 9. March 2020
Visninger: 10108