Sølv til Finansportalen

Finansportalen fikk pallplassering under utdelingen av årets Fyrlyktpris.

Av: Finansportalen

Torsdag 4. november 2010

Det ble sølv på Finansportalen da Statens Dataforum delte ut prisen til “Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.  

Les mer om vinnerne hos Statens Dataforum  

I sin begrunnelse for Finansportalens plassering skriver juryen:

“Andreplassen går til en aktør som har vært aktive med publikumsrettet informasjon på nettet i mange år. Sølvvinneren er aktiv på et område som opptar store segmenter av befolkningen der det er vanskelig å treffe informerte. Med bakgrunn i et initiativ fra Kredittilsynet, Forbrukerombudet og Forbrukerrådet besluttet Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet å utvikle en nettjeneste som samler og sammenlikner informasjon om bank, sparing og forsikring og andre finansielle tjenester, som forenklet bytte av bank med mer. Tjenesten har stor så vel nytte- som gjenbruksverdi ved at tjenesten gjenbruker data fra mange kilder, og bidrar til samhandling mellom ulike aktører. Den er et viktig hjelpemiddel for vanlige brukere som ønsker å holde seg oppdatert på et uoversiktig finansmarket.
Juryen vil i tillegg benytte anledningen til å gi honnør til Forbrukerrådets innsats gjennom mange år med å hevde forbrukernes rettigheter i forhold de mange sterke, og til dels dominerende aktører innen data- og telebransjen generelt. ”
Andreplassen går til Finansportalen v/Forbrukerrådet”

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 3. November 2010
Visninger: 1238