Styr unna forsikringsfellene

Skal du ut og reise i jula? Pass på at forsikringen er i orden og styr unna fallgruvene når du velger reiseforsikring!

Mange «tror» at de er forsikret, men når uhellet er ute viser det seg at forsikringen ikke gjelder.

-Når skaden har skjedd, er det for sent å tro at du var forsikret, sier redaktør og daglig leder Elisabeth Realfsen i Finansportalen.

Det kan dermed være smart å ta en ekstra titt på kredittkortet eller forsikringspapirene.

Finansportalen.no har du en fersk kalkulator der du kan finne oppdaterte priser på din reiseforsikring.

Falsk trygghet?

En gjennomgang foretatt av Finansportalen viser at av totalt 382 kredittkort i Finansportalen er det 44 kort som ikke har reiseforsikring. De fleste kredittkort har altså reiseforsikring, men vær obs – siden slettes ikke alle kredittkort har reiseforsikring inkludert.

-En forsikring på kredittkort kan gi en falsk trygghet, advarer Realfsen.

Hun minner om at du vanligvis kun er dekket av reiseforsikringen knyttet til kortet dersom du kan dokumentere at du har betalt minst 50 prosent av transportkostnaden med kortet.

Dersom du skal leie bil i utlandet, eller deler opp reisen i flere etapper – kan du risikere at forsikringen ikke gjelder, utdyper redaktøren i Finansportalen.

Trenger du forsikring? Noen vil kanskje vurdere å droppe reiseforsikring utover kredittkort. En forsikring på kredittkort er gratis, men den har i snitt lavere dekningsnivå enn helårs reiseforsikring.

Men gjennomgangen til Finansportalen viser altså at du er bedre sikret mot de fleste eventualiteter ved å velge å kjøpe en helårs forsikring.

Reisebilde

Billigst er ikke best

Dersom du skal kjøpe ny helårsforsikring, er det viktig at du vet hva du betaler for.

Selv om en forsikring er billig, betyr ikke det at den er best. Det er store variasjoner i hva forsikringen faktisk dekker, sier daglig leder av Finansportalen Elisabeth Realfsen.

Dersom du ikke er forsikret – vil Realfsen anbefale deg å undersøke pris og vilkår nøye før du signerer en ny forsikringsavtale.

Er du usikker på hva du trenger å forsikre deg mot? Du bør prioritere å forsikre dine største verdier.

Du kan bruke Finansportalen til å finne den beste forsikringen for deg. Tenk igjennom hva disse er før du bruker kalkulatoren. Er du usikker? Fortvil ikke! Finansportalen har nemlig utarbeidet egne vilkårsnormer – som har tatt med de mest vesentlige behov. Vilkårsnormen for det enkelte produkt tilsvarer et akseptabelt trygghetsnivå. Om du ikke har svært spesielle behov kan du lene deg på Finansportalens norm.

Normalt omfatter reiseforsikringen følgende:

Reisegods: Dekker skade på og tap av personlig reisegods ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.

Reisesyke: Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medisiner og sykehusopphold.

Reiseulykke: Dekker ulykkesskade som inntreffer. Etter fylte 70 år er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.

Hjemreise ved sykdom: Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Reiseansvar: Dekker erstatningsansvar du som privatperson måtte pådra deg for fysisk skade voldt på annen person eller en annens ting mens du er på reise.

NOEN FALLGRUVER

FALSK TRYGGHET? Noen «tror» at de er dekket av mor/fars forsikring, men sjekk om familiens forsikring faktisk gjelder.

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset. Det kan derfor være lurt å ha en privat reiseforsikring i tillegg til helsetrygdkortet.

PRIS. Hvor dyrt er det i forhold til hva du får igjen? Sjekk vilkårene nøye.

DEKNING. Dersom du drar på ekstremferie eller tar høy risiko, kan det være at forsikringen ikke gjelder og du sitter igjen med regningen. Sjekk vilkårene nøye!

KREDITTKORT. Du er kun dekket av reiseforsikringen knyttet til kredittkort dersom du kan dokumentere at du har betalt minst 50 prosent av transportkostnaden med kortet.

Kredittkortforsikring er mindre egnet dersom reisen er oppdelt. Da kan man havne i en situasjon der man er forsikret kun på deler av turen.

TIDSBEGRENSNING. Skal du reise lengre enn 45 dager bør du være klar over at de fleste forsikringer faktisk ikke gjelder. Skal du være borte over et lengre tidsrom, må du mest sannsynlig kjøpe en utvidelse av forsikringen.

MEDLEMSKAP. Medlemskap Folketrygden! Det er en risiko for at du mister medlemskap i Folketrygden ved lengre utenlandsopphold eller at du tar betalt jobb i utlandet.

ANDRE FORSIKRINGER. Et lengre opphold i utlandet kan virke inn på dine andre forsikringer. Sjekk om boligforsikringen virker om du forlater landet i lengre perioder.

Kilde: Finansportalen

Her er noen tips fra Forbruker Europa:

  1. Definer behovet ut fra destinasjon og gjøremål
  2. Sjekk dine eksisterende forsikringsavtaler. Er du forsikret via kredittkort?
  3. Finnes det selskap spesialisert på denne type forsikringer?
  4. Ved personskader/ulykker vil man være dekket gjennom en felles europeisk helse ordning (se forbrukereuropa.no)
  5. Husk helsekort

Europeisk helsetrygdkort er et kort som gir deg tilgang til akutt og nødvendig helsehjelp. Helsetrygdkortet gir deg rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet i det landet du oppholder deg. Men! Det kan også være en fallgruve – og mange tror kanskje at helsekort dekker mer enn det faktisk gjør.

Publisert: 22. December 2015 - sist oppdatert: 4. January 2016
Visninger: 1498