Styringsrenta ned 1,75 prosentpoeng

Etter massive reduksjoner i styringsrentene i nær sagt hele verden den siste tiden, fulgte Norges Banks hovedstyre opp med et rentekutt på 1,75 prosentpoeng på sitt rentemøte onsdag 17. desember 2008.

Oppgi fotografnavn ved bruk - Norges Bank

Fotograf: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem kuttet styringsrenta med 1,75 prosentpoeng i dag. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 17. desember 2008

Norges Banks hovedstyre besluttet som ventet å redusere styringsrenta på dagens møte. Det var på forhånd ulike forventninger til nivået styringsrenta skulle ned til – her valgte sentralbanken en reduksjon på 1,75 prosentpoeng, til 3,00 prosent fra i morgen.

Norges Banks hovedstyre begrunner sitt valg først og fremst med at utsiktene for veksten ute og hjemme har blitt betydelig svekket den siste måneden. Samtidig faller prisveksten mer enn ventet. – En samlet vurdering tilsier at det er riktig å redusere styringsrenten mye denne gangen. Troverdigheten til inflasjonsmålet gjør det nå mulig å bruke pengepolitikken aktivt for å dempe utslagene av finanskrisen på norsk økonomi, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Sentralbankens nye rentestrategi er at styringsrenten skal ligge i intervallet mellom 2 og 3 prosentpoeng frem til 25. mars 2009.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 17. December 2008
Visninger: 1002