Styringsrenta ned – igjen!

Norges Banks hovedstyre gjorde det igjen. På møtet i dag ble det besluttet å sette styringsrenta ned med 0,50 prosentpoeng til 1,5 prosent.

Norges Banks hovedstyremøterom

Norges Banks hovedstyre satte i dag ned styringsrenten til 1,5 prosent. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 6. mai 2009

 – Ny informasjon bekrefter at verdensøkonomien er inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden. Om noe har utviklingen vært svakere enn ventet, men det er også enkelte tegn til lysning. For å dempe utslagene i norsk økonomi er det riktig å sette styringsrenten videre ned, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding i dag.

Det er først og fremst den økonomiske utviklingen internasjonalt som ligger bak sentralbankens beslutning i dag. Hovedstyret trekker frem i sin begrunnelse for beslutningen om nok et rentekutt at den dype internasjonale lavkonjunkturen rammer norsk økonomi, ikke minst gjennom et markert fall i eksporten. Nedgangen i produksjonen hjemme forstetter, og arbeidsløsheten stiger videre. Lånetilgangen for næringslivet er fortsatt vanskelig, og bankene melder om ytterligere innstramming i kredittpraksisen overfor bedriftene. For husholdningene har imidlertid situasjonen bedret seg noe, og boligprisene er igjen på vei oppover. Nedgangen i rentene demper utslagene av den internasjonale lavkonjunkturen på norsk økonomi, heter det i sentralbankens pressemelding.

Sentralbanken peker videre på at prisveksten er noe dempet den siste tiden, og at foreløpige resultater fra lønnsoppgjøret viser at lønnsveksten vil komme betydelig ned i inneværende år.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 6. May 2009
Visninger: 1122