Styringsrenta ned til 2 prosent

I dag besluttet Norges Banks hovedstyre å sette ned styringsrenten med 0,50 prosentenheter til 2,00 prosent.

Oppgi fotografnavn ved bruk - Norges Bank

Fotograf: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem

Onsdag 25. mars 2009 

Av: Elisabeth Realfsen,

Finansportalen

 

Norges Banks hopvedstyre besluttet i dag å sette styringsrenten ned med et halvt prosentpoeng. Blant momentene i hovedstyrets begrunnelse er følgende:

Lavkonjunkturen ute ser ut til å bli dypere og mer langvarig enn tidligere antatt. Samlet produksjon har falt markert i mange land. Prisveksten avtar raskt, og forventningene til prisveksten fremover har falt. Styringsrentene er satt ned i mange land for å dempe utslagene av krisen. Offentlige myndigheter verden over setter inn tiltak for å øke etterspørselen etter varer og tjenester, bedre bankenes soliditet og få kredittmarkedene til å fungere. Det vil likevel ta tid før veksten tar seg opp ute.

Les hele hovedstyrets begrunnelse her

Årets første Pengepolitisk rapport (nummer 1-2009) ble også fremlagt i dag. Rapporten er basert på informasjon fram til og med 19. mars i år.
Den pengepolitiske strategien i kapittel 1 ble vedtatt av hovedstyret 25. mars 2009.

Hele rapporten kan du lese her.

Kategori:
Publisert: 25. March 2009
Visninger: 1088