Styringsrenten er fortsatt uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Opphavsrett: Norges Bank

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Av: Finansportalen

Onsdag 27. oktober 2010

– Veksten i konsumprisene har vært mindre enn ventet, og prisveksten anslås å bli liggende rundt 1½ prosent fram til neste sommer. Samtidig fortsetter norsk økonomi å vokse moderat, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i pressemelding fra Norges Bank. I verdensøkonomien er usikkerheten fortsatt stor. Den forventede oppgangen i styringsrentene ute er skjøvet videre ut i tid, og langsiktige renter er svært lave. – En samlet vurdering tilsier at vi holder renten uendret på dette møtet, sier Gjedrem.

Analysene presentert i Pengepolitisk rapport 3/10 taler for at styringsrenten holdes på dagens nivå de nærmeste kvartalene og deretter økes gradvis mot et mer normalt nivå. Utviklingen siden juni trekker i retning av å øke renten noe senere enn anslått i forrige rapport. Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½ – 2½ prosent fram til neste rapport legges fram 16. mars 2011 med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

Les mer i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen – Norges Bank

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 27. October 2010
Visninger: 1300