Styringsrenten holdes uendret på 2,25 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2,25 prosent.

Fotograf: Sturlason

Opphavsrett: Norges Bank

Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank i dag.

Av: Finansportalen

21. september 2011

– Utsiktene for verdensøkonomien er blitt vesentlig svakere i løpet av sommeren. Utviklingen ute og uroen i finansmarkedene påvirker også utsiktene her hjemme. Vi har derfor valgt å holde renten uendret ved dette møtet, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i pressemeldingen fra Norges Bank i dag.

Uroen knyttet til gjeldskrisen i Europa har tiltatt. Veksten er svak og det er utsikter til at styringsrentene ute vil være svært lave i flere år fremover. Utviklingen i norsk økonomi er fortsatt god, men også her hjemme har produksjonen og etterspørselen etter varer og tjenester vært noe svakere enn ventet. Veksten i konsumprisene har avtatt. – Renten er lav. Vår analyse fra juni tilsa en gradvis økning i styringsrenten gjennom andre halvår. Uro og usikkerhet ute, lavere prisvekst og dempede utsikter her hjemme, taler for at styringsrenten holdes lav lenger enn vi da så for oss, sier visesentralbanksjefen.

Les mer i hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutningen 21. september 2011 – Norges Bank.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 21. September 2011
Visninger: 1179