Styringsrenten holdes uendret på 2 prosent

Norges Banks hovedstyre besluttet i dag å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Av: Finansportalen

Onsdag 23. juni 2010

Den moderate oppgangen i norsk økonomi fortsetter, og inflasjonen har utviklet seg om lag som ventet. Men uroen i de internasjonale finansmarkedene skaper usikkerhet om utviklingen. Det tilsier at renten holdes uendret en tid og at den videre økningen kommer senere enn vi tidligere har sett for oss, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Utsiktene for Europa er usikre. Flere land er tvunget til å stramme betydelig inn i finanspolitikken. Det vil dempe aktiviteten og kan få virkninger for andre land både i og utenfor Europa. Anslagene i Pengepolitisk rapport 2/10, som legges fram i dag, bygger på at uroen i finansmarkedene etter hvert går over. De lave styringsrentene ute ventes likevel å vare ved nokså lenge, sier Qvigstad.

Hovedstyrets strategi er at styringsrenten bør ligge i intervallet 1½–2½ prosent fram til neste rapport legges fram 27. oktober med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. 

Les hovedstyrets begrunnelse for rentebeslutning her.

Kategori:
Publisert: 22. June 2010
Visninger: 1009