Styringsrenten i ro

Norges Banks hovedstyre besluttet 28. mai 2008 å holde styringsrenten uendret på 5,50 prosent.

Norges Banks hovedstyremøterom

Norges Banks hovedstyrerom Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen
Onsdag 28. mai 2008

Etter en samlet vurdering valgte Norges Banks hovedstyre i dag å holde styringsrenten uendret. Tiltakende prisstigning og fortsatt høy kapasitetsutnyttelse motsvares av tegn til dempet vekst i norsk økonomi. Veksten i husholdningenes konsum har avtatt, og det settes i gang færre bygg. Samtidig spriker utviklingen i verdensøkonomien, men med utsikter til lavere økonomisk vekst.

Ifølge sentralbankens pressemelding tilsier utsikter til ytterligere økt inflasjon at styringsrenten skal videre opp. Uroen i finansmarkedene, høye rentepåslag i pengemarkedet og usikkerheten om utviklingen ute gjør det likevel samlet sett riktig å holde styringsrenten uendret nå.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 28. May 2008
Visninger: 989