Styringsrenten opp 0,25 prosentpoeng

Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøte 23. april 2008 å øke styringsrenten til 5,50 prosent.

Norges Bank

Norges Bank. Foto: Norges Bank

Av: Lasse Billington, Finansportalen

Onsdag 23. april 2008

Inflasjonen er fortsatt på vei opp, og den underliggende prisveksten er nå nær målet på 2,5 prosent. Kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi er høy, og arbeidsmarkedet holder seg stramt. Boligprisene har igjen steget noe, og de første lønnsoppgjørene tyder på at lønnsveksten tiltar.

På den andre siden er den amerikanske økonomien svak, og uroen i internasjonale finansmarkeder vedvarer. Utviklingen i verdensøkonomien kan ifølge Norges Bank bli svakere enn tidligere antatt.

Norges Bank gir i pressemeldingen uttrykk for at utsiktene til sterkere pris- og kostnadsvekt innelands veier mer enn den svake utviklingen i verdensøkonomien. Høyere rente bidrar til at kapasitetsutnyttelsen avtar, slik at inflasjonen ikke blir for høy.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 23. April 2008
Visninger: 958