Styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Øystein Olsen Sentralbanksjef Norges Bank

Fotograf: Nancy Bundt

Opphavsrett: Norges Bank

Styringsrenten holdes lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene internasjonalt er svært lave, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Av: Finansportalen

Onsdag 31. oktober 2012

Styringsrenten holdes lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene internasjonalt er svært lave, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i pressemelding fra Norges Bank.

Veksten hos våre handelspartnere er svak, og det er fortsatt stor usikkerhet om utviklingen i internasjonal økonomi. Tiltak fra flere sentralbanker har imidlertid bidratt til at uroen i finansmarkedene har avtatt den siste tiden.

Veksten i norsk økonomi er god, og kapasitetsutnyttingen er noe høyere enn normalt. Kronen har styrket seg. Lavere påslag i penge- og kredittmarkedene har redusert bankenes finansieringskostnader. Samtidig har bankenes utlånsrenter til publikum holdt seg oppe.

Utviklingen i norsk økonomi gir holdepunkter for at inflasjonen gradvis vil ta seg opp. Analysene i Pengepolitisk rapport 3/12 tilsier at styringsrenten holdes på dagens nivå til over årsskiftet, og at den deretter gradvis øker mot et mer normalt nivå. Neste år ligger prognosen for styringsrenten litt lavere enn prognosen fra juni, sier sentralbanksjefen.

Hovedstyret vedtok på møtet at styringsrenten bør ligge i intervallet 1-2 prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 14. mars 2013, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser.

For mer informasjon se hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport 3/12.

Kategori:
Publisert: 31. October 2012
Visninger: 2570