Styringsrenten uendret på 2 prosent

Styret i Norges Bank besluttet 16. mars 2011 å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Fotograf: Sturlason

Opphavsrett: Norges Bank

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Torsdag 17. mars 2011

Av: Finansportalen

Styret i Norges Bank fastsatte 16. mars 2011 å holde styringsrenten uendret på 2 prosent.

Oppgangen i norsk økonomi har fått feste og markedsrentene ute har gått opp. Det er utsikter til forholdsvis høy vekst i produksjon og sysselsetting de nærmeste årene. Inflasjonen anslås å ta seg gradvis opp mot målet på 2,5 prosent. – Prognosene i Pengepolitisk rapport 1/11 tilsier at renten gradvis økes mot et mer normalt nivå, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i pressemelding fra Norges Bank.

– Skulle aktiviteten i økonomien eller inflasjonen øke mer enn ventet, kan det bli en mer markert oppgang i renten enn vi nå ser for oss. Skulle veksten i verdensøkonomien avta vesentlig, uroen ute forsterkes eller kronen fortsette å styrke seg, kan økningen i renten bli skjøvet ut i tid, sier Qvigstad.

Hovedstyret har vedtatt at styringsrenten bør ligge i intervallet 1¾ – 2¾ prosent i perioden fram til neste rapport legges fram 22. juni, med mindre norsk økonomi blir utsatt for nye store forstyrrelser. 
 
Les mer i hovedstyrets vurdering i Pengepolitisk rapport 1/11 – Norges Bank.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 17. March 2011
Visninger: 1335