Finansiell opplæring i OECD

Medlemslandene bør lære befolkningene hvordan de skal husholdere, mener OECD. Her er en kort oversikt over hva noen medlemsland har gjort.

Sorted - nettsted fra New Zealand

Bakgrunnen for OECDs initiativ er å beskytte enkeltpersoner og husholdninger mot seg selv og mot aggressiv markedsføring av finansielle produkter. Nasjonaløkonomien utgjør summen av enkeltpersoner og selskaper, og om husholdningene tar dårlige valg, får det også konsekvenser for statene.

Ungdom mest utsatt

Særlig ønsker OECD å nå ungdom. I det siste utkastet til Retningslinjer for finansiell opplæring i skolen, sier forfatterne:

Mens finansiell opplæring angår alle aldersgrupper, har opplæring av ungdom blitt viktigere, all den stund de antakelig kommer til å bære større finansiell risiko og møte mer komplekse og sofistikerte finansielle produkter enn sine foreldre.

Dessuten har ungdom adgang til, og blir tilbudt, finansielle tjenester i stadig yngre alder (ved lommepenger, mobiltelefoner, bankkonti og til og med kredittkort). Likevel viser de siste undersøkelsene at ungdom har en forståelse som i mange tilfeller er signifikant dårligere enn den eldre generasjonens.

 

OECD har laget et eget nettsted for “Financial Education” hvor man har en oversikt over hva medlemslandene driver med innenfor feltet.

 

Kommer i Pisa

På en konferanse om finansiell kunnskap i Madrid nylig, ble det fra flere hold uttrykt at medlemslandene hittil hadde beveget seg sakte i spørsmålet om finansiell opplæring. Men OECD planlegger nå å legge spørsmål om økonomi inn i PISA-undersøkelsene, som kartlegger skolekunnskapene i 65 medlemsland.

PISA-undersøkelsene får alltid mye medieomtale og deltakerlandene knytter stor prestisje til resultatene. I løpet av 2012 vil elevene i 19 medlemsland (ikke Norge) få spørsmål om finansielle emner. Dette vil høyst sannsynlig inngå som en del av standardundersøkelsen for alle deltakerland fra og med 2014.

Oceania og Spania

Selv om fremdriftshastigheten er forskjellig, har mange land satt igang tiltak for finansiell opplæring. Noen steder inngår det i skolepensum. I Storbritannia er det laget en frivillig organisasjon som sponses av staten og næringslivet, og som støtter lærere som ønsker å gi finansiell undervisning. De regner med at de når rundt halvparten av elevene i landet.

I Spania er finansiell undervisning både en del av skolepensum og støttes av Sparebankforeningen, som tilbyr sine ansatte til undervisningstimer i faget.

Også i Tyskland er sparebankene aktive, med sitt nettsted Geld und Haushalt.

Det er også laget en rekke nettsteder som henvender seg direkte til publikum. Proffest her er kanskje New Zealand og Australia.

Navn Land Eier
Personal Finance Education Group (PFEG) Storbritannia Privat-statlig samarbeid (“quango”)
Sorted New Zealand Quango
MoneySmart Australia Statlig (“Finanstilsynet”)
Finanzas Para Todos Spania Statlig (“Finanstilsynet” og sentralbanken)
Wijzer in geldzaken Nederland Privat-statlig samarbeid (“qaungo”)
FCAC Educational Programs Canada Forbrukerrådet i Canada
Gilla Din Ekonomi Sverige Privat-statlig samarbeid
Ekonomismart Sverige Quango
Penge- og pensionspanelet Danmark Statlig (Finanstilsynet)
Geld und Haushalt Tyskland Sparebankforeningen
Verbraucherbildung Tyskland Forbrukerforeninger
Finances & Pedagogie Frankrike Quango

“Quango” er en forkortelse for “Quasi Govermental Organization”, en organisasjon som fremstår som mer eller mindre uavhengig, men hvor mesteparten av kostnadene betales av staten. Det finnes ingen god, norsk betegnelse.

Det er mange flere tiltak enn de som er listet opp over, også i de landene som er med i tabellen. Listen viser likevel noe av bredden: Noe er rettet mot det store publikum, både unge og eldre. Noe er rettet direkte mot barn. Noen tiltak tar spesifikt for seg finansprodukter, men andre er rettet mer mot alminnelig husholdning.

 

Kategori:
Publisert: 14. May 2012 - sist oppdatert: 10. September 2020
Visninger: 3633