Trafikkforsikringsavgiften

1 januar 2018 ble årsavgiften for biler erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten.

1 januar 2018 ble årsavgiften for biler erstattet med en trafikkforsikringsavgift til staten.

Samtidig innførte forsikringsselskapene en bransjenorm for hvordan avgiften skal beregnes, som går ut på at avgiften for hver enkelt bil vil bli lik hos alle selskaper. Den skal derfor ikke påvirke rangeringen av selskapenes tilbud i Finansportalens bilforsikringskalkulator.

Ifølge bransjenormen skal avgiften spesifiseres i alle tilbud og dokumenter kunden mottar med en egen ordrelinje som benevnes “Trafikkforsikringsavgift til staten”.

Les mer om bransjenormen hos Trafikkforsikringsforeningen her.

Trafikkforsikringsavgiften (TFA) gjelder for alle registrerte kjøretøy med tillat totalvekt opptil 7 500 kg. TFA skal betales når kjøretøyet er dekket av den obligatoriske trafikkforsikring/ ansvarsforsikring og ikke for kjøretøy som er avskiltet eller vraket. TFA kreves inn av forsikringsselskapet på vegne av staten og vil betales sammen med forsikringspremien. Betaler du premien hvert kvartal skal også TFA betales hvert kvartal.

Selges eller avskiltes kjøretøyet i løpet av en forsikringsperiode, skal du ikke betale TFA for tiden kjøretøyet ikke lenger er ditt eller i bruk. Derfor er det lurt å forsikre seg at forsikringen avsluttes samme dag som kjøretøyet ikke lenger er ditt eller i bruk.

Avgiften fordeles gjennom året og beregnes ut fra en dagsats basert på kjøretøygrupper. Gjeldende satser vises i tabellen under.

Kjøretøygrupper Trafikkforsikringsavtale

Dagssats:

Trafikkforsikringsavgift

Ett års avgift:

(Dagssats*365)

Gjelder fra 01.03.2020
Bil og buss, diesel uten partikkelfilter 9,47 3 457 kr
Bil og buss, bensin eller diesel med partikkelfilter 8,12 2 964 kr
Motorsykkel 5,65 2 062 kr
Veterankjøretøy, moped, traktor, taxi, motorredskap, beltemotorsykkel (snøscooter) med flere 1,31 478 kr
Kjøretøy på Svalbard, NATO og ambassader. Selvassurandører.
*Elektrisk bil, buss, motorsykkel, moped og traktor. Kjøretøy med hydrogen og brenselcelle.
0 0 kr
Hentet fra: https://www.tff.no/informasjon/trafikkforsikringsavgift/   

Disse satsene endres 1. mars hvert år.

Avgiftssatsen for hele forsikringsåret bestemmes ut i fra datoen forsikringen trer i kraft (ikrafttredelsesdatoen). Dersom forsikringen trer i kraft i perioden 1. mars til 31. desember, vil inneværende års sats gjelde for hele forsikringsåret. Dersom forsikringens ikrafttredelsesdato er fra og med 1. januar til og med 28. (29.) februar, vil fjorårets TFA-sats gjelde for hele forsikringsåret. Kjøretøy som blir 30 år i løpet av året blir ansett som veterankjøretøy fra 1. januar det aktuelle året.

Om kjøretøyet ditt blir stjålet, du melder det stjålet, og det er registrert i politiets systemer, skal du ikke betale forsikring før det eventuelt blir meldt gjenfunnet. Siden forsikringen opphører ved tyveri vil ditt forsikringsselskap overta ansvaret. Da skal du heller ikke betale trafikkforsikringsavgift for perioden kjøretøyet er meldt stjålet.

Kilder:

https://www.tff.no/informasjon/trafikkforsikringsavgift/

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Arsavgift

veiledning-til-implementering-av-trafikkforsikringsavgift-20180323

Publisert: 8. April 2019 - sist oppdatert: 21. February 2020
Visninger: 6893