Uendret styringsrente

Norges Banks hovedstyre besluttet på rentemøte 13. mars 2008 å beholde styringsrenten uendret på 5,25 prosent.

Oppgi fotografnavn ved bruk - Norges Bank

Fotograf: Norges Bank

Sentralbanksjef Svein Gjedrem Foto: Norges Bank

Prisveksten i Norge har tatt seg opp de siste månedene, og nærmer seg nå sentralbankens mål på 2,5 prosent årlig inflasjon. Veksten i norsk økonomi er fortsatt høy, sysselsettingen stiger og lønnsveksten tiltar. Utsiktene for verdensøkonomien har derimot svekket seg, slik at Norges Bank samlet sett ikke så noen grunn til endre styringsrenten nå.

Norges Bank gir i sin pressemelding signaler om at styringsrenten kan komme til å bli satt opp frem mot sommeren.

Andre ressurser

Kategori:
Publisert: 13. March 2008
Visninger: 1002