Verdt å vite om forsikring

Å forsikre seg betyr at du kjøper deg fri fra risiko. Men hvilken risiko kan du like gjerne ta på egen kappe?

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Du bør forsikre deg mot katastrofer, men ikke mot flau bris, selv om katastrofen (nesten) aldri oppstår, mens det trekker litt hver dag.

Av: Lasse Billington, Finansportalen

Risiko = konsekvens x sannsynlighet

Vi er alle utsatt for risiko hver dag, og nær sagt hele tiden. Vi kan bli kjørt ned i ethvert gatekryss, vi kan falle og brekke beinet, vårt hus kan brenne ned, vi kan komme til å skade andre uforvarende, vi kan krasje bilen, våre gjenstander kan bli stjålet – eller ødelagt, og våre liv kan bli rammet av sykdom eller ulykke. Hvordan skal vi bestemme oss for hva vi trenger å forsikre oss mot?

Svaret er faktisk ikke så vanskelig som man skulle tro. Men svaret varierer fra hvert enkelt menneske til hvert enkelt menneske, i alle fall i noen grad. Derfor kan det være greit å ta utgangspunkt i en generell formel. Også for alle oss som ikke er verdensmestere i matematikk kan setningen ”risiko er lik konsekvens ganger sannsynlighet” pugges, og brukes hver gang vi tenker på forsikring.

Jo høyere risiko, desto større behov har du for å tegne forsikring mot nettopp dette. Hvor stor risikoen er, avgjøres av hvor stor konsekvens en hendelse har for deg, og hvor stor sannsynligheten er for at hendelsen skal inntreffe:

– Er konsekvensen av at en hendelse oppstår liten, kan hendelsen gjerne oppstå hver dag – risikoen for at du ikke skal klare å håndtere konsekvensen selv, er liten. Og da trenger du ikke forsikre deg mot konsekvensene av den hendelsen!

– Er konsekvensen derimot stor, holder det at hendelsen bare oppstår en gang i livet for at den skal ruinere deg. Da trenger du å forsikre deg mot konsekvensene av nettopp denne hendelsen.

En hovedregel som kan ledes ut av denne formelen, er at du bør forsikre deg mot katastrofer, men ikke mot flau bris, selv om katastrofen (nesten) aldri oppstår mens det trekker litt hver dag.

Noen eksempler – hvilke forsikringer trenger du?

Bolig er kanskje den største investeringen de fleste av oss gjør. Har du råd til å bygge opp igjen huset ditt hvis det brenner ned? De fleste av oss har ikke spart penger nok til det. Konsekvensen av at huset brenner, kan derfor raskt minne om økonomisk ruin, selv om det bare skjer en eneste gang i livet. For huseiere betyr dette høy risiko, ergo bør husforsikring tegnes.

Har du en dyr bil? I så fall kan det likne litt på en økonomisk katastrofe også dersom bilen din blir stjålet, eller du krasjer. Da trenger du nok en kaskoforsikring. Men hva hvis bilen din er gammel og sliten, og ikke verdt mer enn noen tusenlapper? Da er kan hende konsekvensene av at bilen blir borte ikke større enn at du kan la være å betale en topp-forsikring hvert år. Hva hvis du bor et sted med mye trafikk, eller kjeltringer i gatene? Da er sannsynligheten for at det skjer noe med bilen din større enn om du skulle bo et annet sted, og det vil være mer rimelig å vurdere en kaskoforsikring også for en bil av mindre verdi.

Hva hvis du blir syk og/eller skadet og ikke lenger kan jobbe som tidligere? Og konsekvensen er at du og din familie mister en betydelig del av husholdningens inntekt? Er det en katastrofe? For mange er svaret ja på dette spørsmålet – og da bør man forsikre seg mot konsekvensene av inntektsbortfallet.

Og mobiltelefonen din? Den koster ikke mange tusenlappene i innkjøp. Skulle den bli borte, har du kanskje råd til å kjøpe ny – om ikke hver dag. Trenger du da å forsikre mobiltelefonen din?

Risikoen knyttet til små konsekvenser kan de fleste bære selv. Du kan jo gjerne se på det som å være selvassurandør – dvs. at du er ditt eget forsikringsselskap. Om du trenger å sette av penger løpende (dvs. spare litt) for å være selvassurandør, eller om du kan være det basert på din løpende inntekt, avhenger av hvilken størrelse du velger at ditt eget forsikringsselskap skal ha.

Det vanskelige gjenstår: Hvilket forsikringsselskap skal du velge?

Vel, du har nå brukt formelen og funnet ut at jo, jeg trenger en bil- eller boligforsikring. Glad og fornøyd tenker du at nå er jobben gjort, jeg bare går ut i markedet og kjøper én. Det kan du selvsagt gjøre. Men ville du kjøpt bil uten å vite hvilke egenskaper den har? Biler er forskjellige, og vi mennesker har ulike behov og rammebetingelser som gjør at vi velger ulike biler. Bilforsikringer og boligforsikringer og andre forsikringer er også ulike, for de er jo tilpasset ulike behov vi forsikringskunder har.

Først: Påse at du kjøper det du har behov for – sjekk vilkår!

På områder der vi alle har (forholdsvis) like behov er forsikringsproduktene fra ulike selskaper (forholdsvis) like. Men det er ikke på alle områder. Derfor trenger du å sjekke om den forsikringen du kjøper dekker det behovet du faktisk har.

Det er forsikringsvilkårene som forteller deg om det enkelte forsikringsprodukt dekker det som du har behov for at forsikringen skal dekke. Ta det nedbrente huset ditt, for eksempel. Det tar både tid og penger å bygge det opp igjen. Alle forsikringsselskapene dekker gjenoppbygging av huset ditt. Men hvor skal du bo mens det nye huset ditt tegnes, prosjekteres og bygges? Det spiller i og for seg ingen rolle, hva gjelder valg av forsikringsselskap. Det viktige her er at noen selskaper dekker de kostnadene du har ved å bo et annet sted i ett år, noen dekker det i to år, mens atter noen dekker det i ubegrenset tid. Hvor lang tid tar det fra huset er ubeboelig til det igjen står der innflyttingsklart og fint? Avhengig av svaret på dette spørsmålet, er forskjellene i forsikringsproduktene viktige å vite om.

Dette er ett eksempel på forskjeller mellom ulike forsikringsselskapers boligforsikring. Det er flere forskjeller mellom ulike boligforsikringer, og det er tilsvarende forskjeller mellom selskapenes øvrige forsikringsprodukter. For at du skal få dekket ditt behov, bør du sette deg inn i de viktigste forskjellene mellom de ulike forsikringsproduktene. Det er disse forskjellene våre forsikringstabeller er innrettet på å vise.

Deretter: Velg den som dekker behovet billigst – sjekk pris!

Tar det to år før du kan flytte inn i huset igjen? I så fall må du ikke kjøpe en boligforsikring som kun dekker dine bokostnader i ett år. Når den produktvarianten er luket ut, er valget enkelt. Da tar du jo den billigste!

Å velge basert på pris er lett når du først har gjort deg selv i stand til å sammenlikne de produktene du kan velge blant. Det vanskelige består i at det er flere enn ett forhold som gjør produktene forskjellige. Det er ikke bare ”bortebokostnader” som skiller det ene selskapets boligforsikring fra det neste selskapets, det er flere forskjeller. Da må du plutselig begynne å ta stilling til hvilke forskjeller som er viktigst for deg. Det kan du også bruke formelen vår til: Risiko = konsekvens x sannsynlighet. Kan du bo hos svigermor mens huset bygges opp igjen, er konsekvensen av ikke å være dekket fullt ut på dette området liten. Da er dette risikoelementet også lite, og du kan se bort fra å skulle sortere forsikringsproduktene basert på dette.

Flere forsikringstips finner du i veiledere og bakgrunnsartikler på våre forsikringssider.

Publisert: 19. January 2009 - sist oppdatert: 13. December 2017
Visninger: 10005