Aksjesparekonto – detaljerte tabeller over gebyrer

Finansportalens prisundersøkelse av aksjesparekonto (ASK). Den viser gebyrer og utvalg av fond.


Tilbake til enkel tabell og forklaring til undersøkelsen.

Guide – slik velger du aksjesparekonto

Gebyrer knyttet til aksjesparekontoen

Flytte ASK-konto til annen ASK leverandør Flytte fond til annen ASK leverandør Utvalg av fond
Alfred Berg 0 0 Svært stort
DNB 0 0 Svært stort
Sbanken 0 0 Svært stort
Skagenfondene 0 0 Svært stort
Kron 0 0 Svært stort
SpareBank 1 SR 0 0 Stort
Storebrand 0 0 Stort
SpareBank 1 Nord-Norge 0 0 Stort
SpareBank 1 Østlandet 0 0 Stort
Pareto 0 0 Stort
Nordea 0 0 Stort
Eika-sparebankene 0 0 Stort
Sparebanken Vest 0 0 Middels
Fana Sparebank 0 0 Middels
Flekkefjor Sparebank 0 0 Middels
Haugesund Sparebank 0 0 Middels
Helgeland Sparebank 0 0 Middels
Lillesands Sparebank 0 0 Middels
Luster Sparebank 0 0 Middels
Obos Bank AS 0 0 Middels
Skudenes & Aakra Sparebank 0 0 Middels
Sparebanken Sogn og Fjordane 0 0 Middels
Sparebanken Sør (de er allerede med) 0 0 Middels
Sparebanken Øst 0 0 Middels
Spareskillingsbanken 0 0 Middels
Søgne og Greipstad Sparebank 0 0 Middels
Voss Sparebank 0 0 Middels
Fondsfinans 0 0 Begrenset
Holbergfondene 0 0 Begrenset
KLP 0 0 Kun egne fond
Odin 0 0 Kun egne fond
Danske Bank 0 100 Stort
Landkreditt 100 0 Kun egne fond
Sparebanken Møre 100 100 Stort
Nordnet 199 199 Svært stort
Handelsbanken 450 0 Middels
Ingen tilbydere krever gebyr for å opprette aksjesparekonto. Enkelte krever flyttegebyr. For å flytte et fond til en annen leverandør må man flytte hele kontoen. Fond kan ikke flyttes enkeltvis fra en aksjesparekonto til en annen. Noen leverandører har kun flyttegebyr for hele kontoen, andre har flyttegebyr per fond, og noen har begge typer gebyr.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 46 i 2019.

Gebyrer knyttet til aksjesparekontoen + fondsgebyrene (målt over 10 år)

Flyttegebyrer knyttet til aksjesparekonto + Sum fondsgebyrer
Sum fondsgebyrer
Laveste årlig gebyr globalt indeksfond Laveste årlig gebyr norsk indeksfond Laveste årlig gebyr norsk aktivt fond
Sbanken              7.000              7.000 0,18 % 0,17 % 0,75 %
Alfred Berg              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
Eika-sparebankene              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
KLP              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
Nordea              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
SpareBank 1 SR              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
SpareBank 1 Nord-Norge              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
SpareBank 1 Østlandet              7.020              7.020 0,18 % 0,18 % 0,75 %
DNB              7.020              7.020 0,18% 0,18% 0,75 %
Nordnet              7.456              6.660 0,18 % 0,00 % 0,75 %
Skagenfondene              8.900              8.900 0,21 % 0,19 % 1,00 %
Kron             9.360             9.360 0,24 % 0,24 % 1,00 %
Storebrand              9.400              9.400 0,25 % 0,20 % 1,00 %
Fondsfinans              9.560              9.560 0,25 % 0,70 % 1,00 %
Pareto              9.980              9.980 0,30 % 0,19 % 1,00 %
Sparebanken Møre            10.400            10.000 0,20 % 0,20 % 1,20 %
Holbergfondene            10.440            10.440 0,21 % 0,21 % 1,25 %
Danske Bank            10.740            10.440 0,21 % 0,21 % 1,25 %
Fana Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Flekkefjord Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Haugesund Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Helgeland Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Lillesands Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Luster Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Obos Bank AS            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Skudenes & Aakra Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Sparebanken Sogn og Fjordane            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Sparebanken Sør            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Sparebanken Øst            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Spareskillingsbanken            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Søgne og Greipstad Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Voss Sparebank            11.200            11.200 0,20 % 0,20 % 1,40 %
Sparebanken Vest            13.580            13.580 0,35 % 0,19 % 1,50 %
Handelsbanken            17.850            17.400 0,40 % 0,30 % 2,00 %
Landkreditt            27.100            27.000 Tilbyr ikke Tilbyr ikke 1,50 %
Odin            30.000            30.000 Tilbyr ikke Tilbyr ikke 1,50 %
Beregningen av sum gebyrer: 200.000 kr stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.

Dersom ikke indeksfond tilbys er laveste prisen for aktive fond lagt til grunn.

Kron er en uavhengig rådgiver som tar en fast prosent betalt av kunden, 0,27-0,29 % for indeksfond og 0,90-1,18 % for aktive fond. Gebyrene i tabellen inkluderer alt, også forvaltningsgebyr.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 46 i 2019.

Tilbake til enkel tabell og forklaring til undersøkelsen.

Publisert: 8. November 2018 - sist oppdatert: 29. November 2019
Visninger: 18498