Aksjesparekonto – detaljerte tabeller over gebyrer

Finansportalens prisundersøkelse av aksjesparekonto (ASK). Den viser gebyrer og utvalg av fond.


Tilbake til enkel tabell og forklaring til undersøkelsen.

Guide – slik velger du aksjesparekonto

 

Gebyrer knyttet til aksjesparekontoen

Alfabetisk sortert

Tilbyder, alfabetisk

Årlig, gebyr for konto

Gebyr  kjøp/salg av fond

Flyttegebyr for konto, flytte til annen ASK leverandør

Flyttegebyr per fond, flytte til annen ASK leverandør

Antall fond tilgjengelig

Danske Bank 0 0 0 100 150
DNB 0 0 0 0 400
Eika-sparebankene 0 0 0 0 127*
Gjensidige 0 0 0 0 30
Handelsbanken 0 0 450 0 52
Holbergfondene 0 0 0 0 45
KLP 0 0 0 0 17
Kron 0 0 0 0 *
Landkreditt 0 0,5%/0,15% 100 0 2
Netfonds Bank 0 0 500 0 300
Nordea 0 0 0 0 300
Nordnet 0 0 199 150 500
Odin 0 0 0 0 33
Pareto 0 0 0 0 250
Sbanken 0 0 0 0 407
Skagenfondene 0 0 0 0 600
SpareBank 1 Nord-Norge 0 0 0 0 110
SpareBank 1 SR 0 0 0 0 130
SpareBank 1 Østlandet 0 0 0 0 96
Sparebanken Møre 0 0 100 100 37
Sparebanken Sør 0 0 0 0 56
Sparebanken Vest 0 0 0 0 40
Storebrand 0 0 0 0 130
Ingen tilbydere krever gebyr for å opprette aksjesparekonto. Enkelte krever flyttegebyr. For å flytte et fond til en annen leverandør må man flytte hele kontoen. Fond kan ikke flyttes enkeltvis fra en aksjesparekonto til en annen. Noen leverandører har kun flyttegebyr for hele kontoen, andre har flyttegebyr per fond, og noen har begge typer gebyr.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 43 og 44 i 2018.

 

Gebyrer knyttet til aksjesparekontoen + fondsgebyrene

Gebyrer knyttet til aksjesparekonto + Sum fondsgebyrer over 10 år

Sum fondsgebyrer over 10 år

Laveste årlig gebyr globalt indeksfond

Laveste årlig gebyr norsk indeksfond

Laveste årlig gebyr norsk aktivt fond

Sbanken 7 280 7 280 0,20 % 0,19 % 0,75 %
SpareBank 1 SR 7 280 7 280 0,20 % 0,19 % 0,75 %
KLP 7 300 7 300 0,20 % 0,20 % 0,75 %
Nordnet 7 549 6 900 0,20 % 0,00 % 0,75 %
DNB 8 700 8 700 0,30 % 0,30 % 0,75 %
Netfonds Bank 9 000 8 500 0,30 % 0,20 % 0,75 %
Skagenfondene 9 980 7 280 0,30 % 0,19 % 1,00 %
Pareto 9 980 9 980 0,30 % 0,19 % 1,00 %
Storebrand 10 000 10 000 0,30 % 0,20 % 1,00 %
SpareBank 1 Nord-Norge 10 200 10 200 0,30 % 0,30 % 1,00 %
SpareBank 1 Østlandet 10 200 10 200 0,30 % 0,30 % 1,00 %
Sparebanken Vest 11 180 11 180 0,30 % 0,19 % 1,20 %
Gjensidige 11 200 11 200 0,30 % 0,20 % 1,20 %
Holbergfondene 11 400 11 400 0,30 % 0,30 % 1,20 %
Sparebanken Møre 11 800 11 400 0,30 % 0,30 % 1,20 %
Danske Bank 11 860 11 560 0,30 % 0,23 % 1,25 %
Sparebanken Sør 12 600 12 600 0,30 % 0,30 % 1,40 %
Nordea 16 800 16 800 0,40 % * 1,50 %
Handelsbanken 20 250 19 800 0,60 % 0,30 % 2,00 %
Landkreditt 27 100 27 000 * * 1,50 %
Odin 30 000 30 000 * * 1,50 %
Eika-sparebankene ** ** 0,30 % ** **
Kron *** *** 0,28 % 0,28 % ***
Beregningen av sum gebyrer: 200.000 kr stående i tre aksjefond over 10 år. Deretter flyttes fondene til konkurrerende leverandør. De årlige fondsgebyrene er beregnet slik: Fondet med lavest gebyr i hver av kategoriene, vektet 60 % i globalt indeksfond, 30 % i aktivt norsk fond og 10 % i norsk indeksfond.

*Tilbyr ikke indeksfond. Prisen for laveste aktive fond lagt til grunn.
**Eika-bankene tar i mot alle aksjefond, og vil etterhvert inkludere dem i sortimentet, dvs også de billigste indeksfondene.
***Kron tar i mot alle aksjefond, og vil etterhvert inkludere dem i sortimentet, dvs også de billigste indeksfondene. Kron er en uavhengig rådgiver som tar en fast prosent betalt av kunden, 0,27-0,29 % for indeksfond og 0,90-1,18 % for aktive fond. Gebyrene inkluderer alt, også forvaltningsgebyr.

*Tilbyr ikke indeksfond. Prisen for laveste aktive fond lagt til grunn.
**Eika-bankene tar i mot alle aksjefond, og vil etterhvert inkludere dem i sortimentet, dvs også de billigste indeksfondene.
***Kron tar i mot alle aksjefond, og vil etterhvert inkludere dem i sortimentet, dvs også de billigste indeksfondene. Kron er en uavhengig rådgiver som tar en fast prosent betalt av kunden, 0,27-0,29 % for indeksfond og 0,90-1,18 % for aktive fond. Gebyrene inkluderer alt, også forvaltningsgebyr.

Undersøkelsen er gjennomført i uke 43 og44 i 2018.

Tilbake til enkel tabell og forklaring til undersøkelsen.

Publisert: 8. November 2018 - sist oppdatert: 5. September 2019
Visninger: 6986