Få billigere forsikring med Finansportalen

Fra i dag har vi kalkulatorer som gjør det enkelt å finne forsikringen som best dekker ditt behov billigst mulig. Bilforsikring og annen skadeforsikring blir dermed mye mer tilgjengelig og sammenliknbar enn tidligere.

Fotograf: Berit Roald

Opphavsrett: Berit Roald/Scanpix

Forbrukerminister Audun Lysbakken

Fotograf: CF Wesenberg/Kolonihaven

Opphavsrett: CF Wesenberg/Kolonihaven

Forbrukerdirektør Randi Flesland

Fotograf: CF Wesenberg Kolonihaven

Opphavsrett: Forbrukerrådet/CF Wesenberg Kolonihaven

Redaktør og daglig leder Finansportalen Elisabeth Realfsen

Av: Finansportalen

Mandag 2. mai 2011

Både dagens og fremtidens norske forbrukere ønsker seg gode tjenester for å kunne sammenlikne forsikringer på nett. Finansportalen gir deg deg derfor nå nye verktøy som gjør det enkelt å sammenlikne forsikringen din med andre tilbud i markedet – også på pris.

Prisene spriker

Bare vel 15 prosent byttet forsikringsselskap i 2010. En av grunnene er at det har vært vanskelig å sammenlikne priser mellom selskapene.

– Finansportalen hjelper forbrukerne til å foreta gode valg. Den nye løsningen for å sammenlikne forsikringer er veldig god og viktig for å kunne orientere seg i et lite oversiktlig marked. Regjeringen vil fortsette å videreutvikle finansportalen som den sentrale forbrukerveiledningen på finansielle tjenester og produkter, sier forbrukerminister Audun Lysbakken.

– Prisene i forsikringsmarkedet spriker mye – og både bransjen og forbrukerne vil være tjent med et lavere, jevnere og mer stabilt prisnivå. Da må forbrukerne først få oversikt over prisene i dette markedet, sier daglig leder i finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

Siden 2008 har finansportalen.no jobbet med et felles sammenligningsverktøy for forsikringer, og nå ligger de første priskalkulatorene klare på nettet.

– Dermed får forbrukerne en god løsning for sammenlikning på finansportalen.no, og selskapene får en markedsplass som gir rettferdig konkurranse, og en god eksponering i markedet.

Fra i dag er følgende selskaper på plass: Storebrand, Frende, Nemi og Jernbanepersonalets forsikring. I løpet av annet halvår 2011 vil også disse selskapene vise sine tilbud og priser på Finansportalen.no: Gjensidige, If Skadeforsikring, Tryg Forsikring, Sparebank 1 Skadeforsikring, Terra Forsikring, KLP Skadeforsikring.

– Det er ingen grunn for selskapene til å nøle med å slutte seg til kalkulatoren, sier Elisabeth Realfsen.

– Vanligvis anbefaler vi folk å sjekke med tre selskaper før de velger skadeforsikring. Dette kan de nå gjøre med noen tastetrykk på Finansportalen, sier Elisabeth Realfsen.

Med unntak for reiseforsikring, har det til nå bare vært mulig å sammenlikne forsikringsvilkårene på finansportalens forsikringsmodul.

– Produktene vil bli mer gjennomsiktige og forståelige for forbrukerne når vi får sammenlignet dem på Finansportalen, sier Realfsen.

Veien videre

I dag viser kalkulatorene priser og vilkår for reise-, villa-, innbo og kaskoforsikring på bil uten innbyrdes pakketilknytning. Finansportalen vil arbeide for at senere versjoner av kalkulatorene også gjør det mulig å sammenlikne delkasko og ansvarsforsikring for bil, samt pakkeløsninger for skadeforsikringer.

Alle skal med

– Ei utvikling i retning av meir og betre informasjon til forbrukarar som skal kjøpa finansielle produkt er ei utvikling eg ynskjer velkomen. Eg håpar at samanlikningstenesta for skadeforsikringar kan verta eit nyttig verkty for forbrukaren og at tenesta kan betra konkurransen, seier statssekretær Morten Søberg i Finansdepartementet.

 – For at kalkulatoren skal gje eit best mogleg oversyn over marknaden bør forbrukaren kunne samanlikna priser og produkt frå mange selskap ved hjelp av få tastetrykk. Ved lov 17. desember 2010 nr. 84 vart det teken inn ein heimel i forsikringsverksemdslova til å fastsetja nærare reglar om plikt for skadeforsikringsselskap til å gi opplysningar om produkt, premier og forsikringsvilkår for finansielle tenester. Finansdepartementet har motteke eit utkast til forskrift frå Finanstilsynet og tek sikte på sende eit forslag på høyring, seier Morten Søberg.

  Enklere hverdag

– Produktene innen skadeforsikring blir med dette mye mer tilgjengelige og sammenliknbare, sier Forbrukerrådets direktør Randi Flesland.

– Slike forenklinger som gjør viktig informasjon om forsikringstilbud lett tilgjengelig, gjør hverdagen enklere: Kalkulatorene i finansportalen.no gjør mye av jobben for deg.  Slik styrker Finansportalen forbrukerne. Kunnskap, og muligheten til å sammenligne og velge det beste tilbudet er helt essensielt for å utøve forbrukermakt, sier Randi Flesland.

Andre ressurser

Publisert: 2. May 2011
Visninger: 3803