Faren for bankstreik er over – enighet mellom partene

Partene i finanssektoren kom til enighet under meklingen på overtid i natt og faren for bankstreik er dermed over.

Tirsdag 7. juni 2011

Av: Finansportalen

Riksmeklingsmann Kari Gjesteby la i natt frem et forslag vedrørende 2. avtaleår og avtale om kompetanseutvikling, som ble akseptert av partene. Etter forhandlinger på overtid er dermed faren for bankstreik over.

– Vi har fått et akseptabelt resultat. Det har vært tøft, men vi er glade for å unngå streik som naturlig nok ville fått konsekvenser for mange, sier forbundsleder Jorunn Berland i Finansforbundet.

Resultatet av meklingen

I følge Finansforbundet ble resultatet av meklingen et generelt tillegg på minst kr 5 400 og maks kr 10 500 på de ulike lønnstrinnene i regulativet for finans. I tillegg har meklingen ført til forbedrede sentrale bestemmelser om kompetanseutvikling i finans, hvor partene er enige om;

  • I bedrifter/allianser skal tillitsvalgte og ledelsen drøfte tiltak og budsjett for kompetanseheving
  • Det skal foretas en vurdering av den lønnsmessige siden av kompetansehevende tiltak, som hovedregel basert på retningslinjer utarbeidet av tillitsvalgte og ledelse
  • Det skal jobbes planmessig for at andelen kvinnelige ledere øker
  • Eldre arbeidstakere skal ivaretas spesielt ved kompetansetiltak

Les Finansforbundets nyhetsmelding i sin helhet her.

Andre ressurser

Publisert: 7. June 2011
Visninger: 541