Finansportalen forenkler forsikringsvilkårene

Som bruker av finansportalen.no skal du enkelt kunne se hvilket forsikringsselskap som best dekker ditt behov. Dette håper vi å oppnå ved å klassifisere forsikringsprodukters dekningsomfang som ”dekket”, ”delvis dekket” og ”ikke dekket”. Vi har imidlertid vært nødt til å forenkle fremstillingen av forsikringsvilkår for å få det til.

Av: Lasse Billington, finansportalen.no

En forenkling innebærer ofte at noe informasjon blir borte på veien, og at nøyaktigheten blir mindre. Vi har valgt å trekke ut de delene av de ofte lange og kompliserte forsikringsvilkårene vi mener er viktigst for deg som forbruker når du skal velge hvilket forsikringsselskap du skal tegne forsikring hos. Disse delene har vi så fremstilt på en forenklet måte.

Det medfører to ting for måten du kan forstå omtalen av forsikringsprodukter i Finansportalen.no:

1)      De fleste forsikringsprodukter vil dekke mer enn det som fremgår av beskrivelsen i Finansportalen.no. Dette er imidlertid dekninger som gjerne er knyttet til hendelser med små økonomiske konsekvenser for deg, og som vi derfor mener ikke burde være av avgjørende betydning for hvilket forsikringsselskap du velger.

2)      De dekningene som er beskrevet i Finansportalen, er beskrevet både forenklet og komprimert. Det er foretatt en beskrivelse av dekningsomfanget, men ikke med samme ord som du finner i forsikringsvilkårene. Det vil være forsikringsvilkårene som gjelder for din forsikringsavtale og ditt konkrete dekningsomfang.

Når du har funnet den forsikringen som ser ut til å passe ditt behov best i Finansportalen.no, er det derfor både viktig og lurt å se nærmere på de konkrete forsikringsvilkår som er knyttet til denne forsikringen. Disse får du når du kontakter ditt valgte forsikringsselskap.

Publisert: 8. January 2008 - sist oppdatert: 11. November 2015
Visninger: 3039