Finansportalen gjør det enkelt å velge forsikringer

Tilbyr forsikringsselskapet ditt nok av det som er viktigst for deg? Mer enn nok? Mindre? I dag gir vi deg et nytt verktøy som gjør det enkelt å sammenlikne forsikringen din med andre tilbud i markedet.

Forbrukerdirektør Randi Flesland viser Finansportalens normvilkår for finansminister Kristin Halvorsen og barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt

Av: Finansportalen

Mandag 15. juni 2009

 I samarbeid med forsikringsselskapene og Finansnæringens Hovedorganisasjon – FNH – har Finansportalen.no gjort det mye enklere enn før å sammenlikne innholdet i reiseforsikringer, bilforsikringer, samt villa- og innboforsikringer.
 
Normvilkår – og selskapenes avvik

Noen vilkår i skadeforsikringene er av stor betydning for mange. Vi har kalt dem Finansportalens normvilkår. Normvilkårene beskriver et akseptabelt trygghetsnivå, dvs. en forsikring som dekker det vesentligste for de fleste.

– Denne måten å sammenlikne kvaliteten i skadeforsikringene på, er et nødvendig første skritt mot priskalkulatorer på dette området, sier redaktør og daglig leder av Finansportalen.no Elisabeth Realfsen.

Med vår nye måte å vise frem innholdet i forsikringene på, der forsikringsselskapene forteller deg hvilke avvik de har fra normvilkårene, vil du enkelt kunne se hvilke produkter som dekker mer enn, mindre enn, eller like mye som normvilkårene.

– Dette er et tiltak fra næringen som er en oppfølging av en felles forbrukerundersøkelse som FNH og Forbrukerrådet samarbeidet om. Tiltaket er rettet mot et av de tydeligste funnene i undersøkelsen om at folk synes det er vanskelig å sammenlikne forsikringsproduktene, sier administrerende direktør Arne Skauge i FNH. 

– Finansportalens nye måte å vise innholdet i forsikringsprodukter på vil føre til at kundene enklere kan sammenlikne de ulike forsikringsproduktene. Nå kan altså kundene lettere velge forsikringer som er tilpasset det de faktisk har behov for. Dette kan også stimulere til økt flytting blant forsikringskunder og bedre konkurranse mellom selskapene, noe som er viktig, selv om nordmenn bytter forsikringsselskap oftere enn de bytter bank, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Les forsikringsvilkår ett sted – én gang

For en vanlig forbruker er det svært komplisert å orientere seg i vilkårene i de ulike forsikringstilbudene i markedet – for ikke å snakke om hvor vanskelig det er å sammenlikne innholdet i flere forsikringstilbud før en velger ett av dem.

Selskapenes vilkår er beskrevet i lange dokumenter med tungt språk, og med ulik oppbygning fra selskap til selskap. Å skille ut det viktigste som en forsikring kan dekke, fra det som er mindre viktig, er en oppgave de færreste vil ha overskudd til å gjøre i en travel hverdag. 

– Finansportalen styrker forbrukerne. Kunnskap, muligheten til å sammenligne og velge det beste tilbudet er helt essensiell for å utøve forbrukermakt. Forsikringsvilkår er omfattende og kan være krevende å skaffe seg oversikt over, men finansportalens nye løsning gjør dette mye lettere. Dette har stor nytteverdi ved kjøp av forsikring, sier barne og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

– At finansnæringen stiller opp for å gjøre produktene sine mer forståelige for folk har vært en viktig satsing, både for kundene og for næringen selv. Jeg er svært glad for at vi har et verktøy som Finansportalen.no som sikrer at publikum kan få glede av slike forenklingstiltak, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Fra nå av gjør Finansportalen.no jobben for deg.  Leser du normvilkårene hos oss, har du samtidig lest det viktigste av alle selskapenes forsikringsvilkår.  Sammen med vår nye avviks-presentasjon av forsikringsvilkår gjør dette de viktigste skadeforsikringsproduktene mye mer tilgjengelige og sammenliknbare enn før.

Kontaktpersoner:

Redaktør Elisabeth Realfsen

Finansportalen.no

Mob 9321 8030

Forsikringsrådgiver Lasse Billington

Finansportalen.no

Mob 41102285

Kategori:
Publisert: 15. June 2009
Visninger: 2914