Finansportalen lanserer sendepengerhjem.no

Opptil 25 prosent kan gå tapt i overføringskostnader når forbrukere med tilknytning til utlandet sender penger fra Norge til sitt andre hjemland. Finansportalen og Forbrukerrådet lanserer nå Sendepengerhjem.no, en nettjeneste som gjør det billigere å sende penger hjem.

 

Fotograf: Berit Roald

Opphavsrett: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

 

 

Fotograf: Berit Roald

Opphavsrett: Berit Roald/Scanpix

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

 

 

Fotograf: CF Wesenberg/Kolonihaven

Opphavsrett: CF Wesenberg/Kolonihaven

Forbrukerdirektør Randi Flesland

 

Tjenesten Sende penger hjem (Sending money home) sammenlikner prisene fra en rekke ulike aktører til ulike land, og viser hvordan man kan overføre penger billigst mulig. Tjenesten bruker kun informasjon fra lovlige og trygge pengeoverførere, og hjelper forbrukeren å sikre at mest mulig penger når frem til mottakeren. Tjenesten er tilgjengelig på norsk og engelsk.

Sendepengerhjem.no er utviklet av Finansportalen på initiativ fra miljø- og utviklingsministeren, og er finansiert av Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

– Innvandrere i Norge og nordmenn med innvandrerbakgrunn sender hvert år store beløp til slekt og venner i sine hjemland. For folk i fattige land er denne hjelpen med på å øke levestandarden. De får råd til å betale for mat, lege eller sende barna på skole, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. 

–Tjenesten vi nå lanserer gir enklere og tryggere pengeoverføringer. Dette er viktig særlig for fattige land hvor disse pengene også er med på å skape utvikling og vekst, sier Solheim.

Det finnes ikke nøyaktige tall på hvor mye penger som overføres fra Norge. Globalt sender innvandrere fra utvik­lingsland 200 milliarder amerikanske dollar hjem hvert år. Det er dobbelt så mye som all bistand til sammen[1].

Sendepengerhjem.no omfatter i første omgang overføringskostnader til 25 land, og viser prisforskjellene for de summene som er vanligst å sende. Landene som er valgt ut er de som har de største befolkningsgruppene i Norge med behov for å sende penger hjem, og som har lovlige overføringstjenester.

– Tjenesten Sende penger hjem er et tiltak som dekker et behov hos en stor og viktig gruppe forbrukere i Norge. Når man skal overføre penger til utlandet er det vanskelig å få oversikt over hva det faktisk koster å overføre pengene. Det er også en utfordring å forstå informasjonen som blir gitt. Nettjenesten sendepengerhjem.no gjør dette mye enklere, og gir verdifulle opplysninger til folk som sender penger, sier forbrukerminister Audun Lysbakken.

– Regjeringen understreker i Soria Moria II-erklæringen at det er viktig å utvikle nøytrale informasjonskanaler for pris og kvalitet. Utvidelsen av Finansportalen er et steg videre i arbeidet for å gi bedre forbrukerveiledning innenfor finansielle tjenester og produkter, sier Lysbakken.

Sendepengerhjem.no skal bidra til å senke prisene på pengeoverføringer til utlandet.

– Sende penger hjem gir forbrukeren hjelp til å finne de beste kommersielle tilbudene for overføring av penger til utlandet. Forbrukeren får makt og mulighet til å ta gode valg. Like viktig er det å sørge for bedre betingelser for overføringene. I dag er kostnadene ofte høye. Nettjenesten skal bidra til å øke konkurransen på det norske markedet, og stimulere tilbydere til å gi bedre vilkår for pengeoverføringene. Det er til det beste for forbrukerne, sier Randi Flesland, direktør i Forbrukerrådet.

Kontakter:

Pressekontakt for Erik Solheim: Kommunikasjonsrådgiver Trine Jøranli Eskedal, e-post: trj@mfa.no, mobil: 415 21 639.

Pressekontakt for Audun Lysbakken: Kommunikasjonsrådgiver Helge Skinnes, e-post: helge.skinnes@bld.dep.no, mobil: 901 93 148.

Pressekontakt for Forbrukerrådet og Finansportalen: Elisabeth Realfsen, redaktør og daglig leder, e-post:elisabeth.realfsen@finansportalen.no, mobil: 932 18 030.

Om Finansportalen

Finansportalen er et nettsted drevet av Forbrukerrådet. Portalen ble lansert i 2008, og gir informasjon om finansielle tjenester til forbrukerne. Finansportalen tilbyr prissammenlikningstjenester for dagligbanktjenester, lån, spareprodukter og forsikring. Fra høsten 2010 er pengeoverføringstjenester til utlandet også en del av portalen.

Bakgrunn for Sende penger hjem

Sende penger hjem-prosjektet (SPH) ble satt i gang fordi innvandrere i Norge og nordmenn med innvandrerbakgrunn sender store pengebeløp til familie og slekt i sine opprinnelsesland. Internasjonalt utgjør de private pengeoverføringene fra om lag 200 millioner migranter i verden minst 200 milliarder dollar pr. år (overordnet estimat)1. Dette er dobbelt så mye som all internasjonal bistand.   

Regjeringen så at en effektivisering av pengeoverføringene vil kunne være et viktig bidrag til bistanden fra Norge til utviklingslandene. SPH-tjenesten samler og sammenlikner informasjon fra ulike SPH-aktører for å gi brukerne mulighet til å redusere sine overføringskostnader ved å velge det rimeligste overføringsalternativet i Norge. Det er også et mål å øke konkurransen på dette markedet og bedre vilkårene. Tjenesten har et særlig fokus på transaksjoner til utviklingsland.

I første omgang vil SPH dekke pengeoverføringer fra Norge til følgende 25 land:

 

 • Polen
 • Pakistan
 • Irak
 • Vietnam
 • Tyrkia
 • Bosnia-Herzegovina
 • Russland
 • Sri Lanka
 • Filippinene
 • Kosovo
 • Thailand
 • Afghanistan
 • Litauen
 • India
 • Marokko
 • Chile
 • Kina
 • Eritrea
 • Etiopia
 • Romania
 • Makedonia
 • Det palestinske området
 • Latvia
 • Brasil
 • Serbia


Organisering av utviklingsprosjektet

Utviklingen av tjenesten Sende penger hjem er utført av Finansportalen.no, som er en del av Forbrukerrådet. Prosjektet er finansiert av Utenriksdepartementet og Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet.


[1] Carling, Bivand Erdal, Horst og Wallacher, 2007:”Legal, rapid and reasonably priced? A survey of Remmitance services in Norway”, PRIO Report 3/2007, side 1: 

Kategori:
Publisert: 8. November 2010 - sist oppdatert: 1. October 2020
Visninger: 4227