Flytt innskuddene – få dobbel rente

Mange bankkunder med penger på bok sløser bort kapitalen sin i dårlige banktilbud. De kan lett doble avkastningen i dagens marked.

Norske husholdninger hadde over tusen milliarder kroner i bankinnskudd ved utgangen av 2015, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette tilsvarer 220.000 kroner i bankinnskudd per nordmann.

– Dette er jo store beløp, men mye tyder dessverre på at husholdningene ikke utnytter kapitalen sin, viser en undersøkelse utført av Finansportalen.

Jo eldre du er, jo større er sannsynligheten for at økonomien din er mer preget av innskudd i banken enn av gjeld.

– Sannsynligvis er det en stor mengde pensjonister som kunne fått et kjærkomment tilskudd til pensjonen sin hvis de bare utnyttet mulighetene de faktisk har i markedet, sier Elisabeth Realfsen, daglig leder av Finansportalen.

Selv om  mange enkelt kan fordoble innskuddsrenten sin, viser årets undersøkelse om nordmenns byttevaner at bare 7 prosent flyttet bankinnskuddene sine til en annen bank i 2015.

Finansportalen.no viser at cirka 300 av til sammen over 400 sparetilbud til kunder over 40 år gir mindre enn én prosent rente per år ved innskudd på 200.000. Over hundre tilbud gir høyere innskuddsrente – opptil 2 prosent ved flytende rente.

– Å tape så mye på dårlige innskuddsrenter er helt unødvendig, mener Realfsen.  Av alle banktjenester, er innskudd det aller enkleste å flytte. Med BankID kan du få åpnet en konto i en annen bank på noen få minutter. Deretter er det bare å overføre pengene, sier hun.

 

Kun én av ti flytter sparepengene

bytteandeler

Publisert: 17. March 2016 - sist oppdatert: 18. March 2016
Visninger: 7440