Forbrukerrådet varsler søksmål mot DNB  

Forbrukerrådet går til retten mot storbanken.

07022014_bank-250x167

Forbrukerrådet har 20. januar via advokatfirmaet Mageli sendt et prosessvarsel til DNB Asset Management vedrørende fondet DNB Norge.

Forbrukerrådet mener  fondet har blitt markedsført og solgt som et aktivt forvaltet fond, til en pris som er typisk for slike fond, men at det i realiteten har vært forvaltet passivt.  Aktivt forvaltede fond tar vanligvis  langt høyere honorarer enn passive indeksfond.

Cirka   137.000 forbrukere har andeler i DNB Norge.

Les mer hos Forbrukerrådet.

Publisert: 21. January 2016 - sist oppdatert: 11. May 2017
Visninger: 6144