Håp for den norske innskuddsgarantien

Saksordføreren i Europaparlamentet støtter den norske innskuddsgarantien

Av: Finansportalen

Fredag 11. mars 2011

Det er fortsatt håp for tilhengerne av den norske garantiordningen for bankinnskudd, som i dag utgjør 2 millioner kroner per kunde per bank.

Saksordfører for innskuddsgarantisaken i finanskomiteen (ECON) i Europaparlamentet, MEP Peter Simon, har nå ferdigstilt sitt utkast til komitéinnstilling om innskuddsgarantidirektivet. I utkastet, som nå er sendt til oversettelse, er det foreslått en endring av Kommisjonens forslag som ivaretar Norges behov for å beholde vår gjeldende innskuddsgarantiordning som dekker 2 millioner kroner per innskyter per bank, skriver Finansdepartementet på  regjeringen.no.

Etter planen skal finanskomiteen i Europaparlamentet stemme over utkastet til komitéinnstilling i mai.

Les mer på www.regjeringen.no

 

 

Publisert: 10. March 2011
Visninger: 1347