Mulighet for streik – ta dine forholdsregler

Hvis partene i tariffoppgjøret for finanssektoren ikke kommer til enighet under meklingsmøtet førstkommende mandag innen fristen kl. 24:00 vil det bli bankstreik fra kl. 08:00 tirsdag 7. juni 2011.

Opphavsrett: Microsoft Office Online

Ved en eventuell arbeidskonflikt i banksektoren vil du ikke kunne benytte banktjenester i Norge og møte stengte dører i bankene.

Fredag 3. juni 2011

Av: Finansportalen

Partene i tariffoppgjøret, Finansnæringens Arbeidsgiverforening, Finansforbundet og LO, varsler om at det vil bli bankstreik fra tirsdag 7. juni 2011 kl. 08:00, dersom det ikke oppnås enighet under meklingsmøtet førstkommende mandag innen fristen kl. 24:00.

– En eventuell arbeidskonflikt i banksektoren fører til umiddelbar stans i det aller meste av banktjenester og betalingsformidling. De aller fleste banker vil være stengt. Bankenes betalingskort vil ikke kunne benyttes i Norge, verken i minibank eller betalingsterminaler. Andre betalingsoppdrag, som regningsbetalinger, vil ikke kunne innleveres til bankene, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Ta dine forholdsregler i tilfelle streik

Registrer, send eller lever alle regninger som forfaller til betaling

Alle betalingsoppdrag som er registrert i banken før streiken begynner vil bli gjennomført som normalt, selv om du har gitt regningen en forfallsdato (oppdragsdato) til en dag streiken pågår. Registrer, send eller lever derfor alle kjente regninger i god tid før streiken eventuelt begynner (7. juni).

Ta ut kontanter til daglig bruk

Bankenes minibanker, betalings- og butikkterminaler og netthandel med nettsteder hjemmehørende i Norge vil ikke kunne benyttes. Ta derfor ut kontanter til daglig bruk for noen dager fremover, men vær forsiktig med å bære rundt på større kontantbeløp.

Oppsøk banken senest mandag 6. juni 2011 om du har behov for filialtjenester eller tilgang til bankboks

Filialer, bankbokser og hvelv vil være stengt under arbeidskonflikt. Oppsøk derfor banken senest mandag 6. juni 2011 om du trenger banktjenester, tilgang til bankboks eller hvelv.

Meld fra om tap av bankkort, kode o.l. som vanlig

Melding om tap av bankkort, passord, kode, kodekort, BankID o l skal skje på vanlig måte under en eventuell arbeidskonflikt.

Internasjonale debet- og kredittkort vil fortsatt kunne benyttes i utlandet

Internasjonale debet- og kredittkort vil fortsatt kunne benyttes i minibanker og betalings- og butikkterminaler i utlandet, samt ved netthandel med nettsteder hjemmehørende i utlandet.

Andre ressurser

Publisert: 3. June 2011
Visninger: 729