Så trygge er sparepengene dine

Blant bankene med virksomhet i Norge er det noen få unntak fra regelen om to millioner i innskuddssikring.

Penger

Torsdag 25. mars 2010

Av: Elisabeth Realfsen, Finansportalen

Våre brukere spør oss ofte om hvor sikre innskuddene deres er i bankene som tilbyr innskuddsprodukter i Norge, og som vises på Finansportalen.

For norske banker er svaret at  inntil to millioner kroner per kunde per bank er sikret gjennom Bankenes sikringsfond (BSF).

Trykk her, og finn sikringsordningen som gjelder for din bank.

Filialer av utenlandske banker

Finansportalens prislister inneholder også tilbud fra utenlandske banker som driver gjennom sine norske filialer. For disse gjelder litt andre regler.

Utenlandske banker med filial i Norge kan nemlig bli filialmedlem av sikringsfondet dersom de ønsker det. Innskyterne vil da ha samme dekning som de har i norske banker for den delen som overstiger beløpet som er sikret i hjemlandet. Som innskyter i filial her i riket regnes innskyter som selv har foretatt innskudd i, og som har naturlig tilknytning til filialen.

Et eksempel på et slikt filialmedlemskap i BSF er svenske Nordnet Bank, hvor de første 500.000 SEK er sikret gjennom den svenske sikringsordningen, og det overskytende beløp inntil  2 millioner kroner er sikret gjennom den norske banksikringsordningen.  

I våre prislister og barometre vil du kunne finne tilbud fra fem banker med slikt filialmedlemskap i dag. Disse er: Fokus Bank (filial av Danske Bank), Nordnet Bank, Swedbank, og Skandiabanken.

Summa summarum, er innskudd i tilbudene du ser på finansportalen sikret med inntil 2 millioner kroner per person per bank. Det er tre unntak fra denne regelen i dag:

Tre unntak

BNP Paribas

Innskytere i franske BNP Paribas er sikret med 70.000 Euro gjennom det franske sikringsfondet.

Nordax og Svea

Innskytere i Nordax Finans AB og Svea Finans NUF er begge sikret med 50.000 Euro (minimum 500.000 SEK) gjennom den svenske sikringsordningen.

Trykk her, og finn sikringsordningen som gjelder for din bank.

Hovedinnholdet i denne artikkelen ble første gang publisert 30. september 2008

Kategori:
Publisert: 12. February 2009
Visninger: 2485